ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင့္ ျပန္ပိတ္ရမွာကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး စိုးရိမ္…

အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ပိတ္ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈမရွိရန္ အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသကဲ့သို႔ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္ၿပီး အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္ခ်ိန္၌ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ မရရွိေစရန္ဟူေသာအခ်က္သည္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ ေနရာစုံမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခု တည္းတြင္ စုစည္းေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းျပင္ပမွ ကိုဗစ္ -၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္လာနိုင္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးမွ တစ္ဆင့္ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားထံ ထပ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန့္ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါေၾကာင္း၊

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ပိတ္ ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုပါ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းမွခ်မွတ္ထားေသာ ကိုဗစ္ -၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္း မ်ားကို လိုက္နာေသာ္လည္း ေက်ာင္း သို႔မလာမီႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ေက်ာင္းျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္ နာမႈမရွိပါကလည္း ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္ကို သတိ ျပဳၾကရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးမႉးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားကူးစက္မႈမရွိေစေရးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ နိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔အားလုံး စုေပါင္း ညွိႏွိုင္း၍ ေသခ်ာစြာ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူလူနာ စတင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရစဥ္က သကဲ့သို႔ပင္ သတိ အျပည့္ အားစိုက္မႈအျပည့္တို႔ျဖင့္ ကူးစက္မႈ ဒုတိယလွိုင္းမျဖစ္ေပၚေစ ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုံးဝလစ္ဟာမႈမရွိေစ ဘဲ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းမ်ား၌ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခန္းကဏသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဏတို႔ မွသာမက အျခားႏွီးႏြယ္ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမိဘမ်ား၊ မိဘဆရာ အသင္းမ်ားအားလုံး၏ စုစည္းညီ ၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ပါက ကူးစက္မႈ ဒုတိယလွိုင္းျဖစ္ရန္ အလားအလာ အလြန္နည္းပါးပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (ေနလွိုင္း)

Facebook Comments

Burmese Online News