ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုက္တြန္း

အစိုးရခ်င္းညွိႏွိုင္းၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္နီနိုင္က ဒီကေန႕ ဇူလွိုင္လ ၂၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္ဆီးေပးနိုင္ေရးနဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါလွတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ကန႔္ကြက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာရပ္နားခဲ့ရတဲ့ မီဂါဝပ္ ၆ေထာင္ထြက္ရွိမယ့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႀကီးကို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ညွိုႏွိုင္းၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္” လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မိုးရာသီကာလ မီဂါဝပ္ ၆၀၅၁ နဲ႕ ေႏြရာသီဆိုရင္ မီဂါဝပ္ ၄၀၀၀ ထြက္ရွိနိုင္ၿပီး ဒီကေန႕အခ်ိန္မွာ တစ္နိုင္ငံလုံးမီးလင္းဖို႔ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္မွာ မီဂါဝပ္ ၁ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ဒီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရဲ႕ ေရတမံ ကန္အျမင့္ကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး မီဂါဝပ္ေျခာက္ေထာင္အစား မီဂါဝပ္ေလးေထာင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုပါက ၎နဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ လိုင္ဇာ၊ ခ်ီေဖြ၊ ဝဆုတ္၊ဖီဆာ၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ရီနန္ စတဲ့စီမံကိန္းမ်ားမွ မီဂါဝပ္ ၂၁၀၀၀ နဲ႕ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာရွိတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကြမ္းလုံ၊ ေနာင္ဖ၊ မိုင္းတုံ၊ မန္းေတာင္၊ ႐ြာသစ္၊ ဟက္ႀကီး စီမံကိန္းမ်ားမွ မီဂါဝပ္ ၁၅၀၁၀ ထြက္ရွိလာမွာျဖစ္တယ္၊ တစ္နိုင္ငံလုံးမီးလင္းေရးနဲ႕ တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္မီဂါဝပ္ ၄၈၅၀၀ ထုတ္လုပ္နိုင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရတယ္” လို႔ ဦးေက်ာ္နီနိုင္ကေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုံေလာက္စြာ သုံးစြဲခြင့္ရရွိေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လာမယ့္ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္အမွီ တစ္နိုင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္မီးတေျပးညီ သုံးစြဲခြင့္ရရွိေစဖို႔ကိုလည္း အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးမွ တဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္လို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္နီနိုင္က ဒီကေန႕လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
စြမ္းရဲထြဋ္ (VOM)

Facebook Comments

Burmese Online News