ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကေန “Q” မဝင္ဘဲ အိမ္တန္းျပန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား (၆) ေယာက္ အရႈပ္ေတာ္ပုံ…

နိုင္ငံျခားသားမ်ား_ျမန္မာနိုင္ငံကိုဝင္တဲ့အခါ_Fast_Track_နည္းလမ္းသုံးတဲ့ကိစၥ။

Covid ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးနိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၆၅ မွာရွိေနေၾကာင္း အသိတစ္ေယာက္နဲ႕ ဝမ္းသာစြာေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္သက္နဲ႕တစ္ကိုယ္မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ နိုင္ငံအလိုက္ နံပါတ္ ၁၆၅ ခ်ိတ္တာ ဒီတစ္ခါပဲ ဝမ္းသာရတာပါ။ သူ႕ဆီမွ မထင္မွတ္ထားတဲ့ သတင္းတစ္ခုၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ လိုက္လံစုံစမ္းမိပါတယ္။ အေသအခ်ာအျပည့္အစုံသိရွိေအာင္ လိုက္လံႀကိဳးစားၿပီးမွ ဒီစာကိုေရးပါတယ္။ ေလဆိပ္ကေန facility quarantine #မဝင္ပဲ ေနထိုင္ရာ residence ဆီကို #တန္းၿပီးလႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ကိစၥပါပဲ။

Image may contain: one or more people and indoor

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕ စာအမွတ္ – ၁၁၅၇/၂၆၄/COVID-19/ေကာ္မတီ(၂၀၂၀) အရ နိုင္ငံျခားသားမ်ားျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေစာလ်င္စြာေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ Fast Track နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုက္နာရမည္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ (က) သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမွ ေလယာဥ္ေပၚသို႔မတက္မီ ၃၆ နာရီအတြင္း စစ္ေဆးထားေသာ Laborary evidence of Absence of Covid-19 infection (real time RT-PCR nasal swab result) ပါရွိရန္။ (ခ) ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ facility quarantine ေန၍ ေနာက္တစ္ရက္၌ nasal swab (ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္) စစ္ေဆးခံယူေစရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ (၅) ရက္အၾကာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ nasal swab (ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္) ထပ္မံစစ္ေဆးခံယူေစရန္။ (ဂ) စစ္ေဆးခ်က္အရ PCR result Negative ျဖစ္မွသာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္အား သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိုလ္မွသာ က်ခံေစရန္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီနိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရာမွာ Pyay Garden Residence မွာေတြ႕ႀကဳံခဲ့တဲ့ ေအာက္ပါ case ေတြေၾကာင့္ loophole ေတြရွိနိုင္တာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္းေအာက္ေျခကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္တာ အားနည္းခဲ့ရင္ (ဒါမွမဟုတ္) နိုင္ငံေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့အခြင့္ထူးေပးခဲ့တာမ်ိဳးရွိခဲ့ရင္ အႏၲရာယ္ရွိနိုင္တာကို တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ အျခားေနရာေတြမွာ ျဖစ္ပြားနိုင္ေျခေတြၾကားသိရေပမဲ့ အခ်က္အလက္အတိအက်ရတဲ့ Pyay Garden Residence က case ၂ ခုကို ဥပမာျပဳၿပီးတင္ျပေဆြးေႏြးလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Image may contain: one or more people and indoor

ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕ည ၁၀:၄၅ နာရီမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို က်န္းမာေရးအကူအညီေပးေနတဲ့ NGO အဖြဲ႕ကကားနဲ႕ နိုင္ငံျခားသားမိသားစုဝင္ သုံးဦးဟာ Pyay Garden Residence ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး သူတို႔ျမန္မာျပည္က ဧၿပီလမွာမထြက္ခြာခင္ ေနထိုင္ဖို႔ငွားရမ္းထားတဲ့အခန္းမွာ ျပန္လည္ေနထိုင္ဖို႔ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေလဆိပ္ကေန facility quarantine ေနမယ့္ Hotel သို႔ #လုံးဝမသြားပဲ (သို႔) #ပို႔ေဆာင္ျခင္းမခံရပဲ Pyay Garden Residence ကို တန္းလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသား ေျခာက္ေယာက္ (ရရွိတဲ့အခ်က္အလက္အရသိရပါတယ္) Fast Track ႏွင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း quarantine ဝင္ဖို႔မၫႊန္ၾကားပဲ #ေလဆိပ္ကမလႊတ္ေပးသင့္ပါ။

ေလဆိပ္မွာေနထိုင္မယ့္ေနရပ္ျဖည့္စဥ္ကတည္းက Hotel quarantine လိပ္စာမဟုတ္ပဲ #Residence_လိပ္စာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ facility quarantine ဝင္ရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီနိုင္ငံျခားသားေတြကလည္း #က်န္းမာေရးအကူအညီေပးေနတဲ့ NGO ကျဖစ္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းမ်ားကို အတိအက်လိဳက္နာရမည့္အစား အထူးအခြင့္အေရးေတြယူတာက ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ Pyay Garden Residence Management အေနနဲ႕ #ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း Covid-19 #ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈလုံးဝမရွိေစေရးအတြက္တာဝန္သိစြာနဲ႕ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

သူ႕တို႔ကို လက္မခံပဲ တာဝန္ရွိသူေတြကို အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုတာဝန္ရွိသူေတြကိုေခၚယူေနစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္ကိုအကူအညီေပးေနတဲ့ NGO ျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႕ Special permit နဲ႕လာတာျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုပါတယ္။ Special permit ၏အထူးအခြင့္အေရးကို တလြဲအာဏာအသုံးခ်တာဟာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အထူးအခြင့္အေရးရရွိသူမ်ားဟာ အထူးတာဝန္သိသူမ်ားျဖစ္မွသာ အားလုံးအႏၲရာယ္ကင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို က်န္းမာေရးအကူအညီေပးေနတဲ့ NGO အေနနဲ႕ Residence Management ရဲ႕ တာဝန္သိစြာ Covid မျပန႔္ပြားေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားမႈကို ပိုလို႔ေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ hotel quarantine မသြားခင္ အိမ္သန႔္ရွင္းေရးအတြက္ service ေပးရန္ #ျပင္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ေခၚယူခဲ့လို႔ Residence Management မွ အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ရပါတယ္။

ရန်ကုန်မြို့ရဲ လတ်တလောမြင်ကွင်း ...

အဲ့ဒီ အိမ္သန႔္ရွင္းေရးအတြက္ service ေပးရန္ လာသူေတြမွ အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈျဖစ္ၿပီး လူထုၾကားထဲ ေရာဂါျပန႔္ႏွံ႕သြားနိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍သာ Pyay Garden Residence ကိုမလာခဲ့ပဲ #ရပ္ကြက္တစ္ခုခုအတြင္းကအိမ္မွာသာ ငွားရမ္းထားလို႔ အခု case မွာလို ေလဆိပ္မွတန္းျပန္ၿပီးေနခဲ့ရင္ ဘယ္သူမွသိလိုက္မွာမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလုထု community အတြင္း ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈ ျဖစ္သြားနိုင္တဲ့အထိ #အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ တာဝန္ရွိသူေတြက သူတို႔ကို လာေခၚခဲ့ၿပီး Hotel quarantine ဝင္ဖို႔ ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ငါးရက္ၾကာတဲ့အခါမွာ Hotel quarantine (၅) ရက္ျပည့္ေၾကာင္းနဲ႕ home quarantine အျဖစ္ေနထိုင္ဖို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

ေဆးစစ္မႈရလဒ္မွာလည္း တစ္ႀကိမ္သာ စစ္ေဆးထားၿပီး Negative ဟုပါရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ facility quarantine မွာ ေနထိုင္ၿပီး nasal swab ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးခံယူကာ (၅) ရက္ေျမာက္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ nasal swab ထပ္မံစစ္ေဆးခံယူရန္လို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိေပမယ့္လည္း အခုလို #တစ္ခါပဲစစ္ေဆးထားတဲ့ လက္မွတ္ကို တင္ျပနိုင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ Pyay Garden Residence Management အေနနဲ႕ #ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္ Covid-19 #ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈလုံးဝမရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ဆက္လက္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး သတင္းပို႔တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

Image may contain: one or more people, people standing and indoor

အဲ့ဒီနိုင္ငံျခားသားမ်ား အမ်ားသုံးဓာတ္ေလွခါးမသုံးေရး၊ ဧည့္သည္မဝင္ေရာက္ေရးတို႔ကို တာဝန္သိစြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခ်က္သုံးခ်က္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ (၁) အဲ့ဒီနိုင္ငံျခားသားေတြဟာ ေလယာဥ္ေပၚမတက္ခင္ ၃၆ နာရီအတြင္း ေဆးစစ္ခဲ့တာမွန္ေသာ္လည္း #ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားၿပီးလာတာမဟုတ္ရင္_ေလယာဥ္ေပၚမွာကူးစက္ခဲ့မႈရွိမရွိမေသခ်ာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေပၚမတက္မီ ၃၆ နာရီအတြင္း ေဆးစစ္ခဲ့တာမွန္ေသာ္လည္း #ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားလာခဲ့တာမဟုတ္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ quarantine ဝင္ရာမွာ #အမ်ားနည္းတူဝင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွာ aircrew ေတြနဲ႕ seaman ေတြကို ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ကိုင္ခဲ့ရာကေန Covid တတိယလွိုင္းျပန္ဝင္လာၿပီး ထိန္းမနိုင္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကို ဒီရက္ပိုင္းသတင္းေတြမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ အခု Case Study က နိုင္ငံျခားသားေတြဟာ မိခင္နိုင္ငံကို ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ #ကမာၻမွာတတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့_အိႏၵိယနိုင္ငံကျပန္လာတာျဖစ္ေနရင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ အထူးဂ႐ုျပဳဖို႔ လိုပါမယ္။ အိႏၵိယနိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ #ေလးေယာက္မွာတစ္ေယာက္က Covid ေရာဂါကူးစက္သူျဖစ္ေနတဲ့အထိ အေျခအေနဆိုးေနပါတယ္။ အခုလက္ရွိ Covid ေရာဂါအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကို Fast Track ေပးသင့္မေပးသင့္ #အခ်ိန္မီျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။

Image may contain: one or more people and indoor

(၂) Special permit သမားေတြ ကို monitoring ႏွင့္ home quarantine procedures ေတြကို ျပည္သူအားလုံး တာဝန္သိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္ေအာင္ ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးဖို႔လိုပါတယ္။ Home quarantine ကာလမွာလည္း follow up checking လုပ္သင့္တယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ စင္ကာပူနိုင္ငံမွာ home quarantine ဝင္သူေတြကို video call ေခၚၿပီး အိမ္ထဲမွာ marking မ်ားလုပ္ကာ အဲ့ဒီအိမ္ထဲမွာ ရွိေနမေန အျပင္ထြက္မထြက္ video call နဲ႕ checking လုပ္ပါတယ္။ ဖုန္းမကိုင္ခဲ့ရင္ အျမန္ဆုံးအဲ့ဒီအိမ္ကို လိုက္ခ်သြားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာလည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳး လုပ္သင့္တယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။

(၃) အခုကိစၥဟာ က်န္ Residence အားလုံးအတြက္ေရာ ရပ္ကြက္ေတြရွိ ျပည္သူေတြအတြက္ေရာ ယခုလိုကိစၥမ်ိဳးမွာ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမရွိရန္ #မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းအေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈလိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းကူညီမႈကို လိုအပ္ပါတယ္။ #အတင္းအက်ပ္လက္ခံရန္ဖိအားေပးတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ Fast Track အစီအစဥ္နဲ႕ ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ကို လက္ခံဖို႔ Residence #အခန္းရွင္တစ္ေယာက္ကအတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

Image may contain: indoor

Covid-19 ကာလမွာ #နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပထမဦးစားေပးဟာ #ျပည္သူလူထုအတြင္းေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမရွိေစရန္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ Home quarantine အစီအစဥ္မွာ home based quarantine shall be residence a specific location (a house with facilities which is not closed to the community) to identify as a Home quarantine point လို႔ အေသးစိတ္စီစဥ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို Fast Track ကာလမွာ home quarantine အတြက္ residence ေတြဆီလႊတ္သင့္မလႊတ္သင့္နဲ႕ home quarantine မွ community အတြင္းမကူးစက္သြားေအာင္ ေနာက္ေနာင္ အေသအခ်ာစီစဥ္နိုင္ရန္ တင္ျပလိုပါတယ္။

Fast Track အစီအစဥ္နဲ႕ (၅) ရက္အၾကာမွာ home quarantine ဝင္ဖို႔ Residence ေတြဆီလႊတ္မယ္ဆိုရင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႕ Residence Management comittee အေနနဲ႕ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈနဲ႕ သာလႊတ္သင့္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ Covid ေရာဂါတိုးပြားမႈဟာ အရွိန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ျပန႔္ႏွံ႕ေနပါတယ္။ ယေန႕မွာ ၁၆ သန္းျပည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Daily New Cases graph ကို ၾကည့္ေျပာေနတာပါ။ ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ mask တပ္ျခင္း၊ social distancing စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မလုပ္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

Image may contain: one or more people, people playing sport, basketball court and indoor

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကို ျပည္ပကေန ကူးစက္ျပန႔္ပြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ လုံးဝထိန္းလို႔မနိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရနိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ #ျပည္ပကကူးစက္မႈလုံးဝမရွိရန္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈတစ္ခုတည္းေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ မေဝးေတာ့တဲ့ လပိုင္းကာလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္နီးစပ္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႕ ျပည္ပမွကူးစက္မႈမရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဦးေဆာင္ၿပီး #ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း Covid-19 #ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈလုံးဝမရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ #အခုလိုယိုေပါက္ေတြရွိေနတာကို အခ်ိန္မီသိရွိနိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမို႔ အမ်ားသိေအာင္တင္ျပရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Image may contain: one or more people, basketball court and indoor

Richard Myo Thant

Facebook Comments

Burmese Online News