မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စြဲခ်က္ (၇) ခုတင္၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ (၁၀၀) ေက်ာ္က်ႏိုင္

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္အား အဂတိလိုက္စားသည္ဟု စြဲခ်က္ ၇-ခ်က္ စြဲတင္။ စြဲခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၂၀ အထိက်ခံရႏိုင္။ ေဆာ္ဒီေတာ္ဝင္မိသားစု၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လႉဒါန္းေငြလား- အစိုးရ ရန္ပုံေငြလား၊ မေလးရွားၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရအတြက္ အားစမ္းမႈ၊ မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇတ္သည္ 1MDB ဘဏ္မွ ေဒၚလာဘီလွ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ အစိုးရရန္ပုံေငြမ်ားကို အလြဲသုံးစားေၾကာင္း ၎အေပၚ ပထမဆုံး စြဲဆိုခ်က္တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ စြဲခ်က္ ၇-ခ်က္ျဖင့္ အဂၤါေန႔၌ စြဲတင္ခံရေၾကာင္း bdnews24 က ယေန႔ေရးသားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအား အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း စြဲဆိုျခင္းျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဖယ္ရွားရန္ သမိုင္းဝင္အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္ဆို၏။ စြဲဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ႐ုံးေတာ္က ၾကားနာၿပီးေနာက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စြဲခ်က္မ်ား စြဲတင္ရန္ သံသယမရွိေၾကာင္း ကြာလာလမ္ပူ တရား႐ုံးတရားသူႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ 1MDB ဘဏ္၏ SRC အင္တာေနရွင္နယ္ အစီအစဥ္မွ ေဒၚလာ ၁၀-သန္းနီးပါးကို တရားမဝင္ရယူရာတြင္ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈ စသည္ျဖင့္ စြဲခ်က္ ၇-ခ်က္ျဖင့္ စြဲတင္လိုက္ရာ စြဲခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၂၀ အထိက်ခံရႏိုင္သည္။ နာဂ်စ္ကမူ ၎တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆန္ၿပီး စြဲခ်က္တင္ျခင္းအတြက္ ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးေတာ္တြင္ အယူခံဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ၆-ဦးေျမာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သမိုင္းဝင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ 1MDB ဘဏ္မွ ေဒၚလာ၄.၅ ဘီလီယံ ခိုးယူေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒေၾကာင္း စြဲခ်က္မ်ားစြာတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ နာဂ်စ္သည္ 1MDB မွ ေဒၚလာ ၁ ဘီလွ်ံကိုလည္း အလားတူနည္းလမ္းျဖင့္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿခံရံကာ မ်က္ႏွာဖုံးဝတ္ဆင္လွ်က္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအား တရား႐ုံးျပင္ပရွိ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူတို႔က “ နာဂ်စ္ သက္ေတာ္ရွည္ပါေစ “ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။

လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားျခင္းခံခဲ့ေသာ ဤအမႈသည္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မူယက္ဒင္ယာဆင္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို အျမစ္ပါမက်န္ေခ်မႈန္းေရးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ ျပန္လည္ေနရာရလာသည့္ နာဂ်စ္၏ UMNO ပါတီက မဟာမိတ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။နာဂ်စ္၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက မူယက္ဒင္အစိုးရအေပၚ လူထုအေပၚယုံၾကည္အားထားမႈ တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း နာဂ်စ္၏ယူႏိုက္တက္မေလးရွားအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UMNO) ႏွင့္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းသဖြယ္ ၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕တည္ျခင္းကို အင္အား ခ်ိနဲ႔သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

Htay Oung

Facebook Comments

Burmese Online News