တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာ က်ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ အထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဆက္ၿပီးတက္ႏိုင္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာ က်ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေျခခံပညာအထက္တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ (High School Completion Certificate) ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလက္မွတ္နဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အရည္အေသြးစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ျပည့္မီမႈ၊ ဘာသာရပ္အလိုက္တတ္ေျမာက္မႈ၊ စာေပအႏုပညာလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္မႈ၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ေက်ာင္းေကာင္စီအသင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ စတဲ့ ကဏ္႑ ၇ ရပ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး “အေျခခံပညာအထက္တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းလက္မွတ္” (High School Completion Certificate) ကိုအကဲျဖတ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုတဲ့အခါရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၀%ဝန္းက်င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၾကၿပီး တကၠသိုလ္ပညာကို ဆက္လက္သင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။  က်န္ မေအာင္တဲ့ ၇၀%အတြက္ေတာက္ေလ်ာက္ မစဥ္းစားခဲ့တဲ့အတြက္ အားလုံးဟာပညာေရးလမ္းဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့တာကိုမျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူ Completion Certificate ရရွိထားသူေတြက တကၠသိုလ္ကို တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း Undergraduate Diploma ေတြလို၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း Diplomaလို သင္တန္းမ်ိဴးေတြ တက္ခြင့္ရေအာင္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္တဲ့ လက္မွတ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-GTIလိုဟာမ်ိဴး၊ စိုက္ပ်ိဴးေရးသိပၸံလိုဟာမ်ိဴး၊ ဆရာအတက္သင္ပညာေရးေကာလိပ္လို၊ေနာက္အျခားဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေလးေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Diplomaေလးေတြရွိတယ္။

အဲ့ဒီ Diplomaေလးေတြကို ဒီလက္မွတ္နဲ႔သြားၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို မေအာင္ေသာ္ျငားလည္း ဒီ Completion Certificate ရထားတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဥပမာအားျဖင့္ GTI လိုဟာမ်ိဴးတက္လိုက္တယ္။ GTIမွာတက္ၿပီးသူကထူးခြၽန္သြားတယ္ဆိုရင္ GTI ကေနမွတစ္ဆင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္လိုဟာမ်ိဴးကိုေပါင္းကူးၿပီးေတာ့သင္ယူခြင့္ရမယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရၿပီဆိုရင္သူက GTI ဆင္းကေနၿပီးေတာ့ B.Tech တို႔B.Eဘြဲ႕တို႔ရမယ္။ B.Eဘြဲ႕ရၿပီဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္M.E တို႔ Ph.Dတို႔ကိုဆက္ၿပီးေတာ့သြားႏိုင္တာေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုကအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါ့။ အရင္တုန္းကေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြမွာဆိုရင္ ဒႆမတန္းေအာင္ရမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ရမည္ဆိုတဲ့အစား ဒီလက္မွတ္နဲ႔လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေ႐ြးခံခြင့္ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အျခားဌာနအားလုံးနဲ႔ညႇိႏႈိင္းသြားဖို႔ရွိပါတယ္။  ဆိုလိုတာေကတာ့ ဒီအထက္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္းလက္မွတ္သည္ သာမန္လက္မွတ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဓိပၸါယ္ရွိတယ္ေပါ့။ Meaningful Certificate ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ၿပီးတန္ဖိုးရွိတဲ့ Valuable Certificate ျဖစ္ေအာင္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။  ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဴပ္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၊ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆရာသူရေအာင္မွျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။

Thu Ya Yee AungLatt

Facebook Comments

Burmese Online News