ဂ်ပန္အာဏာရပါတီ TikTok တားျမစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ဂ်ပန္အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ ဥပေဒေရးရာပါလီမန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ TikTok အပါအဝင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြက တီထြင္ထားတဲ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာအက္ပလီေကးရွင္းေတြ အသုံးျပဳတာကိုကန႔္သတ္ဖို႔ အႀကံျပဳတဲ့ မူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

Tik Tok Japan] Tik Tok In My Life #2 - Best Tik Tok Videos Ever ...

ပါတီရဲ႕ ဥပေဒေရးရာပါလီမန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အမရီအခီရက “ႏိုင္ငံရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကို ယိုစိမ့္မႈ ေပါက္ၾကားႏိုင္မႈကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ လုံၿခဳံမႈ ရွိေရးအတြက္ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနၿပီး အသုံးျပဳမႈကို ကန႔္သတ္တဲ့ ဥေဒေတြကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ အစိုးရကို အျမန္ဆုံးေတာင္းဆိုသြားမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္

Dance - Japan Tik Tok Dance Challenges #2 - YouTube

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ TikTok ဗြီဒီယိုအက္ပလီေကးရွင္းကိုအခုႏွစ္ ကိုဗစ္ကာလအတြင္းမွာ လူငယ္ေတြသာမက အႏုပညာရွင္ေတြၾကားမွာပါ စိတ္ဝင္းစား အသုံးမ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ TikTok ဗြီဒီယိုအက္ပလီေကးရွင္းကို အိႏၵိယႏိုင္မွာ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရကလည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ ယိုစိမ့္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုကာ ပိတ္ပင္ဖို႔ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Tik Tok]China Korea Japan,Which country`s girl is the cutest ...

ဒီဗြီဘီ

Facebook Comments

Burmese Online News