ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဘးရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို အိမ္ရာအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ မဝယ္ၾကရန္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပး

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဘးရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကိုအိမ္ရာအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ မဝယ္ၾကရန္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးေက်ာ္လင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကမွတစ္ဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံသတိေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္ပါက ၿခံစည္း႐ိုးပါ တစ္ပါတည္းခတ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင္လယ္ယာေျမမ်ားကိုဝယ္ၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ပါက မိမိတို႔ေငြေၾကးမ်ားသာ ဆုံးရႈံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက သတိေပးထားသည္။

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိ စက္ဘီး၊ ဆိုကၠား၊ လူစီးယာဥ္စသည္တို႔ႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစရန္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကို အသုံးျပဳမည့္ခရီးသြားမ်ား လိုရာခရီးကို အခ်ိန္တိုအတြင္းေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသမားမ်ားက အဆိုပါ လမ္းေဘးမွာရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဝယ္ၿပီးတည္းခိုခန္းႀကီးမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လွ်င္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းသည္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းျပန္ျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ထပ္ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ထပ္ေဖာက္ရမလိုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္

ေနာင္တြင္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လွ်င္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္မွာျဖစ္၍ အဆိုပါလမ္းေဘးရွိ ေျမယာမ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဘး အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာဦးေက်ာ္လင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit

Facebook Comments

Burmese Online News