မႏၲေလးတိုင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၃)သိန္းေက်ာ္အနက္ ကိုးသိန္းေက်ာ္ကို တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့

မႏၲေလးတိုင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၃)သိန္းေက်ာ္အနက္ ကိုးသိန္းေက်ာ္ကို တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၃)သိန္းေက်ာ္အနက္ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ေထာင္စု ကိုးသိန္းေက်ာ္အား အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ အစိုးရက ဇူလိုင္(၂၂)ရက္မွ စတင္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိသည္။

စားရင္းေကာက္ယူထားမႈအရ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ေထာင္စု (၉၃၈၀၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တို႔အား အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္(၂၀၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္း(၁၈၀၀၀၀) ေက်ာ္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သတင္းမွား ျဖန႔္ေဝသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ သတင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က ေျပာသည္။

“ေငြကေတာ့ ၂၂ရက္ထဲက သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အလိုက္ သူတို႔ အေကာင့္ေတြထဲ ထည့္ေပးလိုက္ၿပီ”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို လာမည့္ စက္တင္ဘာတြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္းက ဆိုသည္။ “ဒုတိယအႀကိမ္ လာဦးမွာ။ ေနာက္တစ္လ ေက်ာ္ေလာက္ဆို ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ လာလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ႀကိမ္ကေတာ့ အစီစဥ္ခ်ထားၿပီးၿပီ ေပးဖို႔ရာေတာ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား စားရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ယခင္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေဝးေပးစဥ္က အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရက ေျပာၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ယခင္ထက္ အိမ္ေထာင္စု သုံးသိန္းနီးပါး တိုးလာသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ အေျခခံလူတန္းစား စာရင္းေကာက္ယူထားသည့္ ခ႐ိုင္အလိုက္ စာရင္းမ်ားအရ မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ အိမ္ေထာင္စု (၂၂၇၆၈၃) ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ရမည္းသင္းခ႐ိုင္တြင္ အိမ္ေထာင္စု (၆၁၇၄၇) ျဖင့္ အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းမွ အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ေထာင္စု ေျခာက္သိန္းခြဲေက်ာ္ကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဆန္၊ဆီ၊ဆား အပါအဝင္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ငါးမ်ိဳးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း အိမ္ေထာင္စု (၁၃၂၃၁၀၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ခ႐ိုင္အလိုက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အေရအတြက္မွာ မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ အိမ္ေထာင္စု (၃၂၄၄၇၇)စု၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္တြင္ (၂၀၄၉၄၈)စု၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္တြင္ (၁၆၉၉၈၈)စု၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္တြင္ (၂၀၀၂၂၇)စု၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္တြင္ (၂၄၂၉၅၆)စု၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္တြင္ (၁၁၆၁၂၂)စု၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္တြင္ (၅၄၄၇၃)စု ရွိၿပီး စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်အ႐ြယ္အစားမွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လူဦးေရ (၄ဒႆမ၄)ဦး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း လူဦးေရ (၆၄)သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးစဥ္/ Photo – မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရ

#Mandalay_Indepth_News #MandalayInDepthNews

Facebook Comments

Burmese Online News