ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ UDP ပါတီကိုဖ်က္သိမ္း

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (Union Democratic Party)ကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္က ေၾကညာလိုက္သည္။

NLD warns U Phyo Min Thein over Botahtaung gathering | The Myanmar Times

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (Union Democratic Party) ကို ၁၃-၈-၂၀၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စုံညီ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၃၀/၂၀) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(ခ) ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္ သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ပါတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ပါတီမွတ္ ပုံတင္ ကာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရ.တ.ဒ.ဖ) ကို တည္ေထာင္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ယခုကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ဦးေ႐ႊအုန္းက ယင္းပါတီ၏ နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

phyo-min-thein.jpg | The Myanmar Times

Ref ; Popolay

Facebook Comments

Burmese Online News