၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိဘဏ္ေတြမွာ အပ္ေငြ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ တိုးလာရျခင္း ေနာက္ကြယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အမိန႔္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ဟာ အခုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ လအနည္းငယ္ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ နီးလာတာနဲ႔ အမွ် ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တာဝန္ရွိသူေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္နာေနတာလဲ၊ လိုက္နာၿပီးၿပီလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖစ္ေတာ့ အဲ့ဒီလက ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၉ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အထဲပါတဲ့ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူရဲ႕ ဓနဥစၥာနဲ႔ ဝင္ေငြရလမ္းဇာစ္ျမစ္ကို စိစစ္ရမယ္ (အပိုဒ္(၈)(ခ)ပုဒ္မခြဲ ၃) ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ မည္သူမည္ဝါမွန္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အမည္၊ အကၡရာ၊ ဖန္တီးထားတဲ့အမည္ေတြနဲ႔ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ေပးတာ၊ လက္ခံထိန္းသိမ္းေပးတာေတြ မျပဳလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ (ပုဒ္မ ၉) အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္စိစစ္ၿပီးၿပီလဲဆိုတာ အမ်ားက သိလိုေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက “ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဘဏ္ထဲ ပိုက္ဆံ လာအပ္ရင္ သူဒီေငြေတြကို ဘယ္ကရသလဲ။ အခြန္ေဆာင္ထားၿပီးတဲ့ ေငြေတြလား၊ ဘယ္လိုရတာလဲ စိစစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘဏ္ရဲ႕ အလုပ္ပါ။ ဒီလို စိစစ္တာက အဓိကကေတာ့ ေငြမည္းေတြ ဝင္မလာဖို႔ပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ သည္ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ တားျမစ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္အစိုးရလက္ထက္ ဗဟိုဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန႔္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၂၀ မတ္လ အတြင္းက သက္တမ္းရွည္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အာရွရန္ကုန္ဘဏ္ကို ဘဏ္ရဲ႕အဆိုျပဳေငြေတြဟာ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တရားဝင္ရေငြမဟုတ္တာနဲ႔ ဘဏ္ ရွယ္ယာေတြ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ ေပးေခ်ခဲ့တဲ့ ေငြေတြဟာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး တရားဝင္ ဝင္ေငြေတြမဟုတ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘဏ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာလည္း ရွိခဲ့တာေတြေၾကာင့္လည္း ပါတယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာျပၾကပါတယ္။

အာရွရန္ကုန္ဘဏ္ကို ဗဟိုဘဏ္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အထဲမွာ ေငြမည္းေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံေတြနဲ႔ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႕ခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။“ဘယ္ေလာက္အထိ ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းလဲ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွ ဒါေတြသိရတာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပမာဏမ်ားတဲ့ ေငြေတြရဲ႕ ဝင္ေငြရလမ္းကေတာ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းပဲ တိတိက်က်ကို စစ္သင့္တယ္” လို႔ဘဏ္လုပ္ငန္းစိတ္ဝင္စားစူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္အပ္ႏွံသူရဲ႕ ဝင္ေငြရလမ္းဇစ္ျမစ္ကို စိစစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္က တစ္နည္းေျပာရရင္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေငြမည္းေတြ ဘဏ္ထဲေရာက္မလာဖို႔၊ေရာက္လာရင္လည္း အပ္ေငြအျဖစ္ လက္ခံျခင္း မျပဳဖို႔၊ မည္သူမည္ဝါမွန္းသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အမည္၊အကၡရာ၊ဖန္တီးထားတဲ့ အမည္ေတြနဲ႔ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ေပးျခင္း၊လက္ခံထိန္းသိမ္းေပးျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း ေငြမည္းေတြ ဝင္မလာေစဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဘာေၾကာင့္စစ္သင့္သလဲဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄ ဦးမွာ ၁ ဦးပဲ ဘဏ္စာရင္းရွိၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံလူဦးေရ ရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဘဏ္စာရင္းမရွိၾကခ်ိန္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြထဲ ေငြက်ပ္ ၄၂၄၄၉ ဘီလ်ံအထိ အပ္ေငြေတြတိုးလာလို႔၊ တိုးလာတဲ့ေငြေတြကလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ဘီလ်ံ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ အထိရွိလာေန တာေၾကာင့္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တာဝန္ရွိသူေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္နာေနတာလဲ၊ လိုက္နာၿပီးၿပီလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိလာေန ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြကဆိုၾကပါတယ္.. လို႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာတင္ဝင္းကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏိုဝင္ဘာလကထုတ္ျပန္ထားခဲ့တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အမိန႔္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ေသးဘူးလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

Allowing Myanmar's banks to compete | Frontier Myanmar

ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အပ္ေငြတိုင္းကို လိုက္ဖို႔မလြယ္ကူဘူးလို႔ဆိုၿပီး၊ အရမ္းအလြန္အကြၽံအပ္တဲ့သူေတြေလာက္ကိုပဲ လိုက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ရွိေနတယ္လို႔ သူကသုံးသပ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ဝင္းက “ အပ္ေငြၾကေတာ့အပ္ၾကမွာပဲ အျပင္မွာ အလုပ္မွမလုပ္ၾကေတာ့တာ၊ အျပင္မွာအလုပ္လုပ္လို႔ခ်င္ရင္ဘဏ္တိုးေလာက္ရဖို႔ေတာင္မနည္းဘူးေလ၊ ကံဆိုးရင္ရႈံးဦးမယ္ ၊စီးပြားေရးမေကာင္းရင္ အကုန္လုံးက ဘဏ္ကိုပဲေျပးအပ္ၾကတာ ပိုဆိုးတာေပါ့ ။ အခ်ိဳ႕ကလဲ ဘဏ္မွမအပ္ရင္ဘာသြားလုပ္မလဲ အတိုးႏႈန္းေလ်ာ့ခ်တဲ့အခါမွာ သူမ်ားႏိုင္ငံက ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္ေလ၊ ဒီဘက္ကို ေရာက္သြားတဲ့အခါ က်ေတာ့ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြဆီေရာက္တယ္ေလ၊ ျမန္မာျပည္မွာက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမဖြံ႕ၿဖိဳးဘူးေလ ၊ သီအိုရီအရဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာစေတာ့ခ္ ရွယ္ယာမားကက္က ေဈးတက္လာရမယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာက ကိုဗစ္ကာလမွာ ဘယ္သူကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ၾကမလဲ ရွယ္ယာဘယ္သူမွဝယ္ရဲဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ေအးေအးလူလူ ဘဏ္ထဲထည့္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္မွာပဲ “လို႔ေျပာပါတယ္။

Creating online banking in Myanmar, a country with little of either — Quartz

ဘီလ်ံခ်ီတိုးလာေန

အပ္ႏွံေငြေတြဟာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္သာမက ျပည္ပဘဏ္ခြဲမ်ားေတြမွာပါ ဘီလ်ံခ်ီတိုးလာေနတာကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြအရ ေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ဒီေငြေတြဟာ အေျခခံနဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ စုေဆာင္း ေငြေၾကးေတြလား၊ ဘယ္သူ႔ေငြေၾကးေတြလည္းလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနတာလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ “ ေငြေတြကို ဘယ္လိုရတာလဲ၊ ေငြျဖဴလား၊ ေငြမည္းလား၊ အခြန္ေရာေဆာင္ၾကရဲ႕လား၊ ဝင္ေငြရလမ္းကိုေရာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရဲ႕လား။ ဒီေမးခြန္းေတြ ရွိလာ၊ ထြက္လာၾကမွာပဲေလ၊ ဒီေခတ္က သိုဝွက္လို႔မွ မရတာ၊ သိခ်င္တဲ့သူလည္း ရွိလာမွာပဲ “ လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သူ႔အျမင္ကိုေျပာပါတယ္။

FATF to review Myanmar over money laundering concerns | Frontier Myanmar

အစိုးရက ႏိုင္ငံအတြင္း အခြန္မေပးထားတဲ့ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာရွိေနတယ္လို႔ စီမံဘဏ္႑ာစက္မႈ ဒုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားတာရွိၿပီး၊အဲ့ဒီေငြေတြကို တိမ္ျမႇပ္ေနတဲ့ ေငြေတြလို႔ အစိုးရက သုံးႏႈန္းထားတာရွိပါတယ္။ “စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဝင္ေငြရလမ္းျပၾကရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ ေငြျဖဴျဖစ္ေၾကာင္း ျပရတယ္။ ဘဏ္ထဲ အပ္ရင္ ထိုသို႔ ျပၾကရပါသလား၊ျပရရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့” လို႔ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း သူ႔အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ကေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကို ႀကီး၊ ငယ္၊ လတ္ (၃) မ်ိဳးခြဲၿပီး ဗဟိုဘဏ္ကစစ္ေဆးေနၿပီး စစ္ေဆးရတာက တရားမဝင္ေငြေတြ ဘဏၰာေရး စနစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္မလာေစဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးရင္းျမစ္မ်ား ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကင္းရွင္းျခင္းရွိ၊မရွိ၊အခြန္ကင္းရွင္းျခင္း ရွိ၊ မရွိ အဓိကထားစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ စတုတၱတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာရွိပါတယ္။

Myanmar revokes forex licences to stop 'dollarisation', SE Asia News & Top  Stories - The Straits Times

“AML/CFT ဆိုတာ Anti Money Laundering/ Countering the Financing of Terrorism ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့ျခင္းတိုက္ဖ်က္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ AML/CFT ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ လိုက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိကို ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ ခ်က္စံေတြနဲ႔အညီ စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါတယ္”လို႔ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကေျပာထားပါတယ္။ ထိုစဥ္က ဘဏ္ႀကီး ၅ဘဏ္ကို စစ္ေဆးၿပီးၿပီးဆိုတာရယ္၊ အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ ဘဏ္ေျခာက္ဘဏ္ စစ္ေဆးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တာရယ္၊ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္တဲ့ ဘဏ္ေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ပညာရွင္ တစ္ဦးကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဟာ ဒီကိစၥကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေနတယ္ဆိုတာ သူယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

“ ယခုႏွစ္ေမလက ဗဟိုဘဏ္က အာရွရန္ကုန္ဘဏ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာကိုၾကည့္ရင္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈကို ယုံၾကည္တယ္။ဘဏ္ေတြကို စစ္တဲ့အျပင္ ပမာဏမ်ားတဲ့ အပ္ႏွံေငြေတြကိုပါ စစ္ဖို႔လိုမယ္လို႔ထင္တယ္။ ဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ ေငြေတြဆို ျပႆနာ မဟုတ္ေပမယ့္။ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေငြေတြက ေငြမဲေတြဆိုရင္ စိုးရိမ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္” လို႔ သူက အႀကံျပဳပါတယ္။

Creating online banking in Myanmar, a country with little of either — Quartz

ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈနဲ႔ ေငြမည္းကိစၥကိုစိစစ္ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုသလို၊ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲ အပ္ႏွံထားတဲ့ ပမာဏႀကီးတဲ့ အပ္ေငြေတြကို စိစစ္ဖို႔ လိုမယ္ထင္ေၾကာင္းလည္းသူက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္၀င္းကေတာ့ သည္လိုၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္လိုအပ္တဲ့အရာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာပိုၿပီးလိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ ျမန္မာျပည္မွာ အစုံရွိတယ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြလဲရွိတယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း၀ယ္သူေတြလဲရွိတယ္ လိုလာလို႔ေျပာရင္လိုတာေပါ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကအေသးစိတ္ႀကီးသြားလိုက္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မလဲ အရင္ကေတာ့သည္ဟာေတြကို စစစတို႔ SB တို႔က လိုက္တယ္ ဗဟိုဘဏ္ကေနဘဏ္ေတြကို ပမာဏတစ္ခုခ်ထားေပးတယ္ အဲဒီပမာဏကို ေက်ာ္သြားရင္ ညဗဟိုဘဏ္ကို စားရင္းတင္ရတယ္ က်န္တာကေတာ့လိုက္ခ်င္လိုက္မလိုက္ခ်င္ေန ဘဏ္က မသိဘူးေလ “လို႔ သူ႔အျမင္ကိုေျပာပါတယ္။ (ေအးေအးေအာင္)

Myanmar – the Next Asian Tiger Cub Economy? | Council on Foreign Relations

Facebook Comments

Burmese Online News