ကိုဗစ္သံသယေၾကာင့္ ဒဂုံ (၁) က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား Home Quarantine ထားရွိရေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေျပာ

ကိုဗစ္ သံသယေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံ (၁) က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား Home Quarantine ထားရွိရေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ ေျပာသည္။

Official School Website of No. 1 Basic Education High School ...

“သူ႔မိခင္က ရခိုင္ ျပည္နယ္ကလာတာလို႔ သိရတယ္။အခု ကေလးက နည္းနည္း ေနမေကာင္းခ်င္သလို ျဖစ္လို႔ အိမ္မွာပဲ ကြာရတင္း ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။လတ္တေလာမွာေတာ့ အဲဒါေလာက္ပဲေျပာလို႔ ရပါေသးတယ္”ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူသက ဆိုသည္။

THE DAGON (1) | YE LWIN OO . COM

ျပည္ျမန္မာ

Facebook Comments

Burmese Online News