တ႐ုတ္က ေ႐ႊလီတစ္ၿမိဳ႕လုံးကိုlockdownခ်ၿပီး COVID-19 ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ကို တ႐ုတ္က တစ္ၿမိဳ႕လုံးကိုlockdownခ်ၿပီး COVID-19 ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက သတင္းေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ေနျပည္သူအားလုံးကို တ႐ုတ္နိုင္ငံက COVID-19 စစ္ေဆးလွ်က္ရွိရာတြင္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေနသည္ဟုယင္းမီဒီယာကဆိုထားသည္။

ေ႐ႊလီၿမိဳ႕သို႔ ျပည္ပမွေရာက္ရွိလာသူႏွစ္ဦးထံတြင္ COVID-19 ရွိေနေၾကာင္း တနဂၤေႏြေန႕က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္ကာအဆိုပါႏွစ္ဦးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း China Global TV Network ကေျပာဆိုသည္။

Myanmar Harp
Source: CGTN

Facebook Comments

Burmese Online News