ယေန႔တိုင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဆံရစ္ဝိုင္းထားရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္က ခံစပ္ကုန္း႐ြာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းကာ ဆံရစ္ဝိုင္းဆံေထာက္မ်ား ထားရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေက်း႐ြာကို ျပပါဆိုလွ်င္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ခံစပ္ကုန္း႐ြာကို ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ ခံစပ္ကုန္း႐ြာသည္ သမိုင္းဝင္ နာမည္ေက်ာ္ စၾကာေတာင္ကို ေနာက္ခံထားကာ ခံစပ္ကုန္းအေရွ႕႐ြာ ခံစပ္ကုန္းအေနာက္႐ြာဟု ရွိသည္။ ႐ြာထဲရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဆံပင္ထားရွိမႈကို ယေန႔တိုင္ ထားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

Image may contain: 4 people, child and outdoor

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆံပင္ပုံထားမႈတြင္ ေယာက္်ားကေလးမ်ားဆိုလွ်င္ ငယ္႐ြယ္စဥ္တြင္ ဦးစြန္းဖုတ္ထားရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုလွ်င္ ဆံရစ္ဝိုင္း၊ ဆံေထာက္၊ အုပ္လုံးသိမ္းဆိုေသာ ထားသိုမႈပုံဆံမ်ားကို ထားရွိၾကသည္။

Image may contain: one or more people, people standing, child and outdoor

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဆံပင္ထားသိုမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အပ်ိဳေဖာ္မဝင္ခင္တြင္ ဆံရစ္ဝိုင္းမ်ား ထားရွိၾကသည္။ ထိုဆံရစ္ဝိုင္းသည္ ကေလးသာသာအ႐ြယ္ဆိုသည္ကို ျပသေနသည္။ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္သည္ႏွင့္ ဆံေထာက္ထားေလ့ရွိသည္။ ဆံေထာက္ထားမႈသည္ အပ်ိဳျဖစ္ၿပီဆိုသည္ကို ျပသေနေပသည္။ အပ်ိဳျဖစ္ၿပီဟု ေျပာဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Image may contain: 4 people, people standing, tree and outdoor

အပ်ိဳဘဝေက်ာ္လြန္ပါက အုပ္လုံးသိမ္းသည့္ စနစ္မ်ားကို ယေန႔တိုင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေခတ္မီကာ ဆံေကသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးထားေနေသာ လက္ရွိကာလတြင္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ခံစပ္ကုန္း႐ြာမွာ ျမန္မာမႈဆံေကသာ ထားသည့္စနစ္အတိုင္း ဆံရစ္ဝိုင္း၊ ဆံေထာက္မ်ားကို ယေန႔တိုင္ထိန္းသိမ္းကာ ထားရွိလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Image may contain: 1 person, standing

Facebook Comments

Burmese Online News