ေဖာက္စြပ္ေျပာင္းထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအပ္၍ အစားထိုးတင္သြင္းခြင့္ေပးမည္

Last modified date

အစိတ္အပိုင္း မမွန္မကန္ Body Coach (ေဖာက္စြပ္ေျပာင္းလဲထားသည့္) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ သံရည္က်ိဳအပ္ႏွံေစၿပီး ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ အစားထိုးယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ပံုစံ “ဃ” (စလစ္) ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အစိတ္အပိုင္းမမွန္မကန္ Body Coach ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရ၍ မွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္းမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားကို သံရည္က်ိဳအပ္ႏွံေစ၍ ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ အစားထိုး ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

“အစိတ္အပိုင္း မမွန္မကန္ Body Coach ေဖာက္စြပ္ ေျပာင္းလဲထားတဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၈ (င) အရ အစိတ္အပိုင္း မမွန္မကန္ ေျပာင္းလဲထားေသာ Body Coach (ေဖာက္စြပ္/ျဖတ္ဆက္) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကညနႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို အပ္ႏွံေစခဲ့ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ မလႊဲမေရွာင္သာ တားဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကညနထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ယာဥ္ကိုယ္ထည္ (Body Coach ) ေျပာင္းလဲထားသည့္ ေဖာက္စြပ္ကား အစီးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ကုန္လမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလ်န္က်င့္မန္က ေျပာၾကားသည္။ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္ မွန္၊ မမွန္ စစ္ေဆးေပးေနၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ အစီးေရ ၂၀၀ မွ ၃၀၀ အထိ စစ္ေဆးေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-The Voice

Facebook Comments

Admin