ကမာၻ႔ဘဏ္ ၫႊန္းကိန္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ တိုးတက္မႈ အရွိဆုံး ႏိုင္ငံ ၂၀ ၌ ျမန္မာပါဝင္

Last modified date

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈၫႊန္းကိန္း (Ease of Doing Business) တြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အ တြက္ တိုးတက္မႈအရွိဆုံး ႏိုင္ငံ ၂၀ စာရင္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Image result for ကမာၻ႔ဘဏ္ ၫႊန္းကိန္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ တိုးတက္မႈ အရွိဆုံး ႏိုင္ငံ ၂၀ ၌ ျမန္မာပါဝင္

ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္လြယ္ကူသည့္ အမွတ္တိုး တက္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အၫႊန္းကိန္းတြင္ အမွတ္ေပးသည့္ က႑ ၁၀ ခုတြင္ သုံးခုႏွင့္ အထက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုသည္။စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယခင္ႏွစ္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ လြယ္ကူမႈ တိုးတက္ျခင္းအေပၚတြင္သာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး တဦးခ်င္းဝင္ေငြတိုးတက္မႈႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းေသာ အတိုးႏႈန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ရန္အတြင္ အစီအစဥ္ ၅ ခုအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ င္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဗိသုကာမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာမ်ား ပိုမိုတင္း က်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရ ႏွင့္ ေရဆိုးစြန႔္ထုတ္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း စနစ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္လာေစျခင္း၊ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒသစ္သည့္ ရွယ္ယာနည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္မ်ားကို ပိုမိုတာဝန္ခံလာျခင္းႏွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား ရွိလာေစခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္လြယ္ကူမႈ အၫႊန္းကိန္းတြင္ တိုးတက္မႈ အရွိဆုံး ႏိုင္ငံ ၂၀ စာရင္းထဲတြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ု္၊ ပါကစၥတန္၊ ကတာ၊ ကူဝိတ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က “စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမႈ လုပ္လာတာမွန္တယ္ အရမ္းႀကီး တက္သြားေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တႏွစ္ထဲနဲ႔ေတာ့ ဝုန္းကနဲႀကီး တက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး ႏွစ္တိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္မယ္ တဖက္ကလည္း အမွတ္ေပးေနေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာ့ တက္လာမွာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ သူတို႔က ကုမၸဏီဥပေဒ နဲ႔ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္တဲ့ ကိစၥေတြကို အသိအမွတ္ျပဳလာတာေပါ့ ဒါေပမဲ့ လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ လိုေနေသးတယ္” ဟု ဆိုသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ တြင္ အဆင့္ ၁၇၁ ျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ယခု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ လြယ္ကူမႈအၫႊန္းကိန္း အစီအရင္ခံစာ မထြက္ခင္ ႀကိဳတင္ထြက္ရွိလာခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပးအစီအရင္ခံစာ တခုျဖစ္သည္။

Credit-ဧရာ၀တီ

Facebook Comments

Admin