တိုယိုတာက သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ B ၌ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ ေျမ ၂၁ ဟက္တာ ရယူထား

Last modified date

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ B ၌ တိုယိုတာကစက္႐ုံတည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၂၁ မွစတင္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ေျမ ၂၁ ဟက္တာအား ရယူထားေၾကာင္း Myanmar- Japan Thilawa Development ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သတင္းရရွိသည္။

“Myanmar – Japan Thilawa Development ကုမၸဏီအေနနဲ႔ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ Development အေနနဲ႔သာမဟုတ္ဘဲ SEZ တစ္ခုလုံးကို ေအာ္ပေရးရွင္းလုပ္ကိုင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ MJTD အေနနဲ႔ သီလဝါ SEZ မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ့္ ေျမဧက ၂၄၀၀ ဟက္တာရွိပါတယ္။ ဇုန္ A မွာ ၄၀၅ ဟက္တာရွိၿပီး ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ဧရိယာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဇုန္ A ၿပီး သြားေတာ့ ဇုန္ B ကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဇုန္ B ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ Phase by Phase အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဒီဇုန္ B မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက တိုယိုတာကုမၸဏီကလည္း ဒီဇုန္ B မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေျမ ၂၁ ဟက္တာကို ရယူထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု Myanmar – Japan Thilawa Development ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

တိုယိုတာက ေဒၚလာ ၅၂ ဒသမ ၆ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Toyota Hilux အစီးေရ ၂၅၀၀ အား SKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (တိုယိုတာ)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆုံးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ တိုယိုတာျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္ Toyota Myanmar Co. Ltd, ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ ျပည္တြင္း၌ Toyota Hilux အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုယိုတာျမန္မာ TMY စက္႐ုံအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၂ ဒသမ ၆ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္သားအင္အား ၁၃၀ ခန႔္အပ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Toyota Hilux အစီးေရ ၂၅၀၀ အား SKD (Semi Knock Down) စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

တိုယိုတာျမန္မာ TMY တြင္ အစုရွယ္ယာ ပါဝင္မႈအေနျဖင့္ Toyota Motor Corporation မွ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Toyota Tsusho Corporation မွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ထားသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ ဝယ္လိုအားမွာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ားအရ အစီးေရ ၁၈၀၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ယင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ကာလကထက္ ၂ ဒသမ ၁ ဆ ေက်ာ္ရွိသည္)။ တိုယိုတာအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိ Toyota Hilux, Vios, Rush ႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးအစားယာဥ္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၊ တိုယိုတာျမန္မာ TMY ကို တည္ေထာင္ၿပီး ျပည္တြင္းဝယ္ယူအားေပးၾကသည့္ စားသုံးသူမ်ား တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-EMG

Facebook Comments

Admin