ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကို ၂၅ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္

Last modified date

ကိုယ္ပိုင္ဂရန္ေျမ အမည္ေပါက္ေျမေပၚတြင္ ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ဒီဇိုင္းမ်ားကို Myanmar Art Construction & Development က ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

Image result for Home

အဆိုပါကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ားကို အနိမ့္ဆံုးတစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ေပးသြင္း႐ံုျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္အိမ္မ်ားအျပင္ ဘဏ္ႏွင့္ တည္ေဆာက္သူ၏ ဝင္ေငြခြင့္ျပဳခ်က္အရ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္မ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

Image result for Home

“ျမန္မာျပည္မွာ အေျခခံလူတန္းစား တတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လကို တစ္သိန္းခြဲေလာက္သြင္းၿပီး အိမ္ေဆာက္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပိုင္ရွိတယ္၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆို ကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု Myanmar Art Construction & Development ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္စြာဟိန္းက ေျပာဆိုသည္။

Image result for Home

ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခိုင္အမာရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ခြင့္ေခ်းေငြကို KBZ ဘဏ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး Myanmar Art Construction & Development ကုမၸဏီက တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရးထံမွ သိရသည္။

Image result for Homeအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျမေပၚတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာမႈႏွင့္ ဝင္ေငြရလမ္းႏွစ္ခုသာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီက ဘဏ္သို႔တင္ျပ၍ ဘဏ္က စိစစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ေျမပိုင္ရွင္က ကုမၸဏီႏွင့္ အိမ္ဒီဇိုင္းကို ညႇိႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စြာဟိန္းက ရွင္းျပသည္။

Related image

အဆိုပါ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ imyanmarHouse.com တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ပထမဦးဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္း၍ က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၃ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အထိ အရစ္က်ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားရန္ၾကာခ်ိန္မွာ စာ႐ြက္ျပည့္စံုပါက ႏွစ္ပတ္မွ ေလးပတ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-The Voice

Facebook Comments

Admin