ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ေၾကာ္ျငာမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆုိ

Last modified date

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စည္းကမ္းမဲ့ေၾကာ္ျငာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးကေျပာသည္။ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Related image

“ YCDCအေနနဲ႔ စည္းကမ္းမဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကိုမရွင္းလင္းခင္မွာမွတ္တမ္းမွတ္ရာရယူပါတယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မွတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလိပ္စာနဲ႔ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြ ဆက္သြယ္ေခၚယူၿပီးေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မေဆာင္လုိ႔ရွိရင္လည္းေဆာင္ခုိင္းပါတယ္။ အခြန္ေတြေဆာင္ခုိင္းတယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ အေတာ္ကိုနည္းသြားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း၌ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားေဝငွျခင္း၊ ဓာတ္တုိင္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားကပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။“ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရဲ႕ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဘတ္စ္ကားဂိတ္၊ ဂံုးေက်ာ္တံတားေအာက္ေျခမ်ား၊ ဓာတ္တုိင္မ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးတုိင္မ်ားမွာစည္းကမ္းမဲ့စြာေၾကာ္ျငာစေတကာမ်ားကပ္ထားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိေနၿပီး အမ်ားစုမွာလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ျပန္လည္ပစ္ခ်ေနၾကတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၃ ပုဒ္မခြဲ(ည)တြင္ မည္သူမွေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အမွတ္အသား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းေၾကာ္ျငာျခင္းမျပဳရဟုပါရွိသည္။

Credit-အကုန္သိ

Facebook Comments

Admin