စက္သံုးဆီေဈး တစ္ပတ္အတြင္း တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၃၀ ခန္႔ ေဈးက်

Last modified date

ကမၻာ့ေရနံေဈးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း စက္သံုးဆီေဈး တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၃၀ ခန္႔ က်ဆင္းေၾကာင္း စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ကမၻာ့ေရနံေဈးသည္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ တစ္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုး ေရနံတစ္စည္လွ်င္ ၅၂ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအေနႏွင့္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ေရနံေဈးႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေဈးသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစတင္ ၿငိမ္သက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၃၀ ဝန္းက်င္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

စက္သံုးဆီေဈးသည္ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္ဆီေဈးမွာ ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၂၅ က်ပ္၊ ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၁၅ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၂၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၃၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

Image result for စက္သံုးဆီေဈး

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမွ ေရနံတြင္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ စက္သံုးဆီ ေဈးမ်ား စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဈးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားမွ တစ္လီတာလွ်င္ ၇၀ ဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ရာမွ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေဈးႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

Credit-The Voice

Facebook Comments

Admin