သီတင္းကြၽတ္႐ုံးပိတ္ရက္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ အထူးရထားတြဲဆိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲမည္

Last modified date

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္ ႐ုံးပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ေနရပ္ေဒသအသီးသီးသို႔ ျပန္ၾကမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေစရန္ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ အထူးရထားတြဲဆိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

Related imageေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ အစုန္အထူးရထားခရီးစဥ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ဘူတာမွ ည ၇ နာရီခြဲ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းပိုင္းခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ၾကားဘူတာမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဥ္းမနား၊ ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ တိုးေၾကာင္ကေလးဘူတာတို႔တြင္ ရပ္တန႔္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသို႔ နံနက္ ရနာရီ ဆိုက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။

Image result for မီးရထားရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အဆန္အထူး ရထားခရီးစဥ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ည ၈နာရီ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းပိုင္းခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ၾကားဘူတာမ်ားျဖစ္ေသာ တိုးေၾကာင္ကေလး၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူဘူတာတို႔၌ ရပ္တန႔္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ေနျပည္ေတာ္ဘူတာသို႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Image result for မီးရထား

ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ရက္ႀကိဳလက္မွတ္႐ုံ၌ သီတင္းကြၽတ္အထူးရထားလက္မွတ္မ်ား ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုံမွန္ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲေနေသာ ရထားခရီးစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အဆင့္ (၁) ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး မူလႏွစ္လမ္းသြားစနစ္မွ တစ္လမ္းစနစ္သို႔ ယာယီေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

Image result for မီးရထား

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူအထိ ၁၆၆ မိုင္ကို အဆင့္ (၁) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ငူမွ မႏၲေလးအထိ ၂၁၉ ဒသမ ၅ မိုင္ကို အဆင့္ (၂) အျဖစ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခား ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းကာလ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ရထား အဆန္/ အစုန္ေျခာက္စင္း၊ ေလာ္ကယ္ရထားမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ပဲခူး အဆန္/ အစုန္ ႏွစ္စင္း (ေန႔စဥ္)၊ ပဲခူး-ေတာင္ငူ အဆန္/အစုန္ ႏွစ္စင္း (ေန႔စဥ္)၊ ေတာင္ငူ- သာစည္ အဆန္/ အစုန္ႏွစ္စင္း (ရက္ျခား)၊ သာစည္-မႏၲေလး အဆန္/အစုန္ ႏွစ္စင္း (ေန႔စဥ္)ႏွင့္ ပါဆယ္ရထားကို ကုန္စိမ္း၊ငါး၊ လမ္းခရီးပါဆယ္တြဲ၊ ဌာနသုံးဆီတြဲမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ဆင္၍ ရန္ကုန္- မႏၲေလး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ပါဆယ္ရထားတစ္စင္း ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

Credit-EMG

Facebook Comments

Admin