ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြက္ကားဝယ္ယူရျခင္းမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္သျဖင့္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေျပာ

Last modified date

ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား စီးရန္ကား၀ယ္ယူေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ရျခင္းမွာ အေဆာင္အေယာင္ေပးခ်င္၍မဟုတ္ဘဲ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

Image result for ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္ကက်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္သာယာအလုပ္က အေရႀကီးရင္ႀကီးသလိုထသြားရတဲ့အေနအထား။ ဘယ္ေနရာမွာ မီးေလာင္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္က႑မွာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းသြားရတာပါ။ ျဖစ္တာနဲ႔ အခ်ိန္အခါမၾကည့္နဲ႔ လာခ်က္ခ်င္းဆိုၿပီးသြားလာရတာပါ။ အရင္တုန္းကရန္ကုန္စည္ပင္က တစ္သီးတျခားဘတ္ဂ်က္ရရွိခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန္းကအသံုးစရိတ္ေတြကေတာ့ဘယ္လိုရွိသလဲမသိဘူးေပါ့ေနာ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြေအာက္ကေနပဲ ဘယ္ေလာက္ခ်ေပးတယ္ဆိုတာကျဖစ္သြားတာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တျခားဌာနဆိုင္ရာေတြက အႀကီးအကဲအပိုင္းေတြလည္းလိုအပ္တဲ့အပိုင္းေတြျဖည့္ေနသလို ကၽြန္ေတာ္တိ္ု႔ YCDC မွာလည္း အေရးအေၾကာင္းေပၚလာရင္ ခ်က္ခ်င္းသြားလာလို႔ရေအာင္ ေကာ္မတီ၀င္ေတြနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒ေတြစီးဖို႔ကား၀ယ္ယူေရးက္ိုေတာင္းဆိုခဲ့ရတာပါ။ အေဆာင္အေယာင္ေပးခ်င္လို႔ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ကိုလိုအပ္ခ်က္အရေတာင္းဆိုခဲ့ရတာပါ။”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ခံစည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ၆ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ ဥကၠ႒ ၃၃ ဦး တစ္ဦးလွ်င္ ကားတစ္စီးႏႈန္းအသံုးျပဳႏုိင္အပါအဝင္ ကားအစီးေရ ၈၀ စီး ဝယ္ယူရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါကားမ်ား၀ယ္ယူေရးကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကတင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းဝင္ကရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းအပုိဒ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒအရေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္ဥကၠ႒ ၃၃ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္တစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ ၃၃ စီး၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးအသံုးျပဳရန္ ၂ စီး၊ ေရြးခ်ယ္ခံေကာ္မတီဝင္ ၆ ဦး၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအသံုးျပဳရန္ ၁၃ စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အထက္ အသံုးျပဳရန္ ၁၅ စီး၊ လုပ္ငန္းစစ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဧည့္ႀကိဳရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ၁ စီး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမ်ားအားအခမ္းအနားႀကိဳပို႔ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ၃ စီးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးအသံုးျပဳရန္ ၁၃ စီးဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-အကုန္သိ

Facebook Comments

Admin