ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ေရာင္းခ်သည့္ ေျမကြက္ ဘယ္လို ဝယ္မလဲ

Last modified date

စီးပြားေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ လူေနထိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေရာင္းခ်သည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၇) လူ သုံးေထာင္နီးပါး လာေရာက္ေလွ်ာက္ ထားၾကသည္။

No photo description available.ေျမဝယ္ရန္ မိုးမလင္းခင္ကပင္ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းကာ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုသူ အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆုံးေရာင္းခ်သည့္ မြန္းလြဲ ၃နာရီအထိ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ခြင့္မျပဳဘဲ လွည့္ျပန္သြားရသူ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ယင္းေျမကြက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဝယ္ရမည္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို သတိျပဳရမည္ဆိုသည္ကို The Voice Journal ပရိသတ္မ်ား သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

No photo description available.ဘယ္လို ဝယ္မလဲ

၁။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (၄/၆) ရပ္ကြက္၊ ျဗဟၼာစိုလမ္းႏွင့္ သီလလမ္းေထာင့္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ စုေပါင္း႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူရမည္။ ၂။ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူရန္ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ယူေဆာင္သြားရန္ (အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ လဲၿပီး မွတ္ပုံတင္ျဖစ္ရန္လိုသည္။) ၃။ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္သာ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ၄။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ (ႏွစ္ပတ္) နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအထိ ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။ ၅။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

No photo description available.၆။ ဝယ္ယူသူက အဆိုျပဳေဈးတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။၇။ ၾကမ္းခင္းေဈးသတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိၿပီး ယင္းေဈးႏႈန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးအေပၚအေျချပဳမည္ျဖစ္သည္။၈။ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်င္းမရွိေသးေပ။ (ေပ ၄၀x၆၀ ေျမကြက္ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ဟု ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူသူ အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။)

No photo description available.ဘယ္ေနရာက ေျမကြက္ေတြကို ေရာင္းမွာလဲ

၁။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း စေသာ ဒဂုံေလးၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာႏွင့္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေျမကြက္မ်ား၊ ေမွာ္ဘီ ေျမာင္းတကာ သံမဏိစက္႐ုံေျမကြက္မ်ား ကိုေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ ၂။ လူေနထိုင္ရန္အိမ္/ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ယင္းေျမကြက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

No photo description available.သတိျပဳရန္

၁။ ေျမကြက္ဝယ္ယူမည့္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလွ်င္ ေရာင္းခ်သည့္ေျမမ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။၂။ ေျခာက္လအတြင္း ေျမစည္ပင္စရိတ္မ်ား ေပးသြင္းၿပီးမွသာ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသည္ ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္မည့္သူမ်ားမွာလည္း ေျခာက္လအတြင္း အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ဝယ္ယူၿပီးသုံးႏွစ္အတြင္း အမည္ေျပာင္းခြင့္ မရွိေပ။ ပုံစာ – တစ္ေသာင္းတန္ ေျမကြက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ပုံစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ေျမကြက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ပုံစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား။

No photo description available.

No photo description available.

Source- The Voice Journal

Facebook Comments

Admin