ဆက္လက္တာဝန္ယူရန္ ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ ဦးဇင္ဝိုင္း ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

Last modified date

က်န္းမာေရး လူမႈေရး ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္ရွင္ေလာက ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ရကိုင္ရအခက္အခဲမ်ားရွိလာၿပီး ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးတြင္ ဆက္လက္တာဝန္ယူရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယေန႔(ႏိုင္ဝင္ဘာ ၅ ရက္) ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒အသစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအၿပီးမွာ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Image may contain: 1 person, glasses

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ရာထူးေနရာတြင္ ဦးဇင္ဝိုင္းက ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ၿပီး လစ္လပ္သြားေသာ ယင္းေနရာအတြက္ ဒါ႐ိုက္တာ ဉီးညီညီထြန္းလြင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Image result for ဦးဇင္ဝိုင္း"

ဦးဇင္ဝိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒တာဝန္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်ေရာက္မည့္ ႐ုပ္ရွင္ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲကို ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသား တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Image result for ဦးဇင္ဝိုင္း"

Credit-MON

Facebook Comments

Burmese News