စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ပဌါန္းတရားေတာ္ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအျဖစ္ ျပဌာန္းလာတဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ

အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေလးေတြဟာ ကန္ေက်ာက္တာနဲ႔ ဆဲေရးတိုင္းထြာတာေတြကို ျပဳမႈခ်ိန္မွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ေတြ ဘာေတြ ခံစားေနသလဲဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္ၾကလို႔ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို သက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာမေတြ႕လို႔ပါပဲ။

ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အဂၤလန္က စာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ နည္းလမ္းသစ္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လူငယ္လူ႐ြယ္ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ စာသင္ခန္းေတြမွာ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဌာန္းကာ သင္ၾကားက်င့္ႀကံေစမွာပါ။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔က စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၇၀ မွာ ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို တရားရႈမွတ္ရမွာ၊ ႂကြက္သားေတြ ဘယ္လို ေျဖေလွ်ာ့ရမွာနဲ႔ အပၸမာဒရႈမွတ္ပြားဖို႔ ၀င္သက္ထြက္သက္ ဘယ္လို မွတ္ရမွာေတြကို သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြဟာ ပိုမိုၿပီး သင္ၾကားရမွာျဖစ္ကာ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ဘယ္လို ပိုမိုရႈမွတ္ပြားရမည္ဆိုတာ သင္ၾကားၾကရမွာပါ။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ၿဗိတိန္အစိုးရ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ စိတ္က်န္းမာေရး သုေတသနေအာက္ကေန လုပ္ေဆာင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။လူငယ္လူ႐ြယ္ ကေလးဦးေရ မ်ားျပားလာတာနဲ႔ အမွ် စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈနဲ႔ စိတ္ပူပန္ေသာကမ်ားမႈ ကနဦး လကၡဏာေတြလည္္း မ်ားျပားလာပါတယ္။ ၿဗိတိန္ ကေလး ရွစ္ဦးမွာ တစ္္ဦးႏႈန္းဟာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ ရွိေနေၾကာင္း NHS က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီလို ရွိေနေပမယ့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာရွိတဲ့ ကေလး ငါးဦးႏႈန္းမွာ တစ္ဦးႏႈန္းေလာက္ပဲ ကုသမႈ ခံယူရရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဌာန္းတာဟာ အဂၤလန္တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဘယ္တီမိုးက စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဟာ ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ေနရာ ကေလးေတြကို အသက္ရႈမွတ္ပုံနဲ႔ အေၾကာေျဖေလ်ာ့မႈေတြကို သင္ၾကားေပးၿပီး အစားထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ စာသင္ခန္းေတြမွာ ပိုၿပီး အာ႐ုံစိုက္္ႏိုင္မႈ တိုုးပြားလာတာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္ အသက္ရႈမွတ္ရတာ လုပ္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကို မုန႔့္လည္း ေကြၽးပါတယ္။ အဲေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္ စာသင္ခန္းက အတန္းေဖာ္ေတြကို ေတာင္းပန္ခဲ့တယ္။”လို႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမယ့္အစား အသက္ရႈ ရႈမွတ္တာ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးတစ္္ဦးက ေျပာပါတယ္။အဲဒီ စာသင္္ေက်ာင္းအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အတန္းေဖာ္ေတြေရွ႕မွာ အျပစ္ေပးၿပီး အရွက္ရေစတာထက္ ခုလို ရႈမွတ္ပြားေစတာဟာ စိတ္က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစတယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။

Credit-လားရွုိး

Facebook Comments

Burmese News