လႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ဖမ္းဆီးထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ AA ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းကို ဖမ္းဆီးထားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။အဆိုပါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းအပါအဝင္ အျခားသူအခ်ိဳ႕သည္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း AA ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္၏ ဝါဒျဖန္႔အေရးအသားမ်ားကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဖံုးဖိကာ AA အဖြဲ႔အေပၚ အျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းAA ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ ဦးေဝွ႔တင္းလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ကာ အျခားေသာသူအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို စံုစမ္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား အမုန္းစကားမ်ားေျပာဆိုျခင္း၊ AA အဖြဲ႔၏ စစ္ေရးက႑မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ တပ္မေတာ္ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ AA အေနႏွင့္ ဦးေဝွ႔တင္းထံမွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ သက္ေသမ်ားကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကင္း ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေတာ္လွန္ေရးကာလ အေျခအေနလိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AA ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဦးေဝွ႔တင္းကို ျပန္လႊတ္မည္မလႊတ္မည္ကို ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည့္ အေျခအေနရွိသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဝွ႔တင္းအပါအဝင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕ကို AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ကာ ဦးေဝွ႔တင္းကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit -> The Voice Daily

Facebook Comments

Burmese News