ျပည္သူ႔အိမ္ရာႏွင့္ အစိုးရအိမ္ရာမ်ား ၂ ႏွစ္ခြဲအတြင္း အခန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္မည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃။       ။၂ ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ျပည္သူ႔အိမ္ရာႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို PPP စနစ္ျဖင့္ အခန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကုမၸဏီမ်ားက အခန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အခန္းေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးစသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Image result for အိမ္ရာ"

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အဆိုပါအိမ္ရာမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။“ျပည္သူ႔အိမ္ရာနဲ႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြအေနနဲ႔ အခန္းေပါင္း ၁၀,၉၂၄ ခန္း ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ အဲဒီမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ အခန္းေပါင္း ၅၇၀၀ ေက်ာ္ၿပီးေနၿပီ။ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၇၀ ၿပီးစီးေနၿပီ” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားကို ႏွစ္ရွည္အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မည္သည့္ဘဏ္ခြဲတြင္မဆို အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္းကို က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မိမိဝယ္ယူလိုေသာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျပည့္မီေအာင္ CHID ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အိမ္ရာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

Image result for အိမ္ရာ"

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကနဦးေပးသြင္းေငြ မတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို လစဥ္အရစ္က်ေပးေငြျဖင့္ အိမ္ရာမ်ားေရာင္းခ်ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Credit-The Voice

Facebook Comments

Burmese News