စက္မႈဝန္ႀကီးဌာႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု ပူးေပါင္းမည့္ကိစၥလႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးမည္

လက္ရွိစက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဟာ လုပ္ငန္းမ်ားအရႈံးေပၚေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ(၅၇)႐ုံအနက္ စက္႐ုံ(၄)႐ုံကသာလွ်င္ အျမတ္နဲ႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို “ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန” အျဖစ္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဒီကေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသက္ေအာင္က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ပူးေပါင္းမယ့္ကိစၥကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္သြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ(၅၇)႐ုံအနက္ စက္႐ုံ(၄)႐ုံကသာလွ်င္ အျမတ္နဲ႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကိုပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္းစက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကို ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စီပြားေရး၊ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စက္မႈဌာန စသျဖင့္ စီးပြားေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားနဲ႔ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်စီမံခန႔္ခြဲေလ့ရွိတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စက္မႈဌာနပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းရန္အသင့္ေလ်ာဆုံးျဖစ္တယ္” လို႔ ဦးသက္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္ကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

medialibraryIB0ZKp (718×328)

ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ့္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ေဆြးေႏြးမယ့္ အခန္းက႑ကိုေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။အခုလိုဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုပူးေပါင္းဖို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ကတည္းက စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းကပဲ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ပါ ပူးတြဲတာဝန္ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။

medialibraryCh5WV1 (706×452)

Credit -> Duwun

Facebook Comments

Burmese News