ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ေတြးတက္ေအာင္ သင္ေပးပါ

ကေလးမ်ားကို ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ျခင္းဟာ ဘဝေနနည္းကို သင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ခ်ၾကရပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႕ ညီညႊတ္ေသာ ထမင္းဟင္း ဘယ္လို စီမံ စားေသာက္မလဲ ဆိုတာက အစ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရတာ အဆံုး လုပ္ေဆာင္မွဳတုိင္းမွာ ေတြးရတယ္၊ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ အေတြးမွားရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွားတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွားရင္ ဘဝလမ္းေၾကာင္းမွားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးဘဝ က စလို႕ ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကေလးေတြ ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ေပးနုိင္မယ့္ နည္းလမ္း (၅)ခုကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁) ေမးခြန္း ေမးျခင္းျဖင့္ ေတြးေစပါ။
ကေလးေတြကို ေတြးတတ္ေအာင္၊ အျမင္ေတြ ေဖၚထုတ္တတ္ေအာင္ ေမးခြန္းေတြ ေမးေပးပါ။ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အေျဖကိုပဲ ေပးမယ့္ ေမးခြန္းေတြထက္ သူတို႕ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ ဗဟုသုတကို ခ်ိန္ထိုးေျဖဆိုရမယ့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကို ေမးပါ။ ေမးခြန္းေမးျခင္းဟာ ကေလးေတြကို စဥ္းစားဖုိ႕၊ ေတြးေခၚဖုိ႕၊ ကိုယ့္အျမင္အေပၚ သံုးသပ္နုိင္ဖုိ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးပါတယ္။

questions-to-ask-kids.jpg (702×336)

၂) အေျခခံ အေတြး အုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ေပးပါ။
ေတြးနုိင္ဖုိ႕ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားရမယ့္ ဗဟုသုတေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ေလ့လာမွဳ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြ မရွိရင္ ေတြးတတ္ေအာင္ သင္လို႕ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ခ်င္တဲ့အခါ ကေလးေတြကို စာေတြဖတ္ဖုိ႕၊ ေလ့လာေရးခရီးေတြ ထြက္ဖုိ႕၊ ပညာရေစမယ့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြလုပ္ၾကဖုိ႕၊ စတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ ပညာ ဗဟုသုတေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေျခခံ အေတြး အုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးပါ။

attachment (760×428)

၃) ဖန္တီးရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္း ေတြးေစပါ။
အေျခခံ ဗဟုသုတနဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြ မရွိရင္ အစာအိမ္ကို အစာမရွိဘဲ အစာခ်က္ခုိင္းသလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြေတြးဖုိ႕ အေထာက္အကူျပဳဖုိ႕ လုပ္ငန္းေတြေပးပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္က လူမွဳေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ဖတ္ခုိင္းပါ။ ျပီးရင္း စာအသစ္ျဖစ္ေစ ပစၥည္းေတြျဖစ္ေစ ဖန္တီးခုိင္းပါ။ ေမးခြန္းေမးျခင္းကို အက်င့္မရွိေသးလို႕ ေၾကာက္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေလ့လာေရး၊ ဖန္တီးေရးလုပ္ငန္းေတြကေနတစ္ဆင္ ့ ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

87989330-christmas-cards-creation-artistic-child-colorful-childhood-creative-baby-girl-early-children-educati.jpg (1300×866)

၄) အဖြဲ႕လုိက္အလုပ္လုပ္ခုိင္းပါ။
တစ္ဦးတည္းေတြးေစျခင္းဟာ အစပုိင္းမွာ ခက္ခဲနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ အဖြဲ႕လိုက္ စဥ္းစားျပီး ေျဖေစျခင္းဟာ ကေလးေတြအတြက္ စိတ္သက္သက္သာသာနဲ႕ ေတြးေတာျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေစပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ စကားေျပာရ၊ ျငင္းရ၊ ခံုရဆိုေတာ့ ေၾကာက္စိတ္တို႕ ပ်င္းတာတုိ႕ ေလ်ာ့နည္းျပီး ေတြးက်င့္ကို ျမန္ျမန္ ေလ့က်င့္ေပးနုိင္ပါတယ္။

kids-group-learning.jpg (900×579)

၅) ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းခုိင္းပါ။
ကေလးေတြကို ရွိတဲ့ ျပႆနာေတြ ေျပာျပျပီး ေျဖရွင္းနည္းေတြ ရွာခုိင္းပါ။ ေက်ာင္းမွာ၊ စာသင္ခန္းထဲမွာ၊ သူတို႕ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ရွိတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြကို အတူတူ ေဖၚထုတ္ျပီး ေျဖရွင္းနုိင္ဖုိ႕ နည္းလမ္းေတြ ရွာခုိင္းျပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚခုိင္းျခင္းဟာ ေတြးေတာဖို႕ကို တုိက္တြန္းအားေပးရာေရာက္ပါတယ္။

Mompreneur.buzz_on_the_Hunt-e1536813526916.jpg (1200×720)

အခ်ဳပ္မွာကၽြန္မမွ်ေဝခ်င္တာကေတာ့ ကေလးေတြကို ေတြးေစပါ။ ေတြးဖုိ႕ သင္ေပးပါ။ ေတြးဖုိ႕သင္ေပးရာမွာ သံုးတဲ့နည္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ကေလးေတြဟာ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႕လာမယ့္ ျပႆနာေတြ အခက္အခဲေတြကို ေသခ်ာ စဥ္းစားျပီး ေျဖရွင္းလာနုိင္မယ္၊ အသစ္အသစ္ေတြ ဖန္တီး တီထြင္ဖုိ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚနုိင္လာမယ္၊ ပညာဗဟုသုတအသစ္ေတြကို အျမဲ ရွာေဖြျပီး သံုးသပ္ မွ်ေဝတတ္လာမယ္၊ ျပီးရင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့သူေတြနဲ႕လည္း မွ်ေဝဖလွယ္ရင္း ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္နုိင္လာမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မက ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းဟာ ဘတြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို ေတြးဖုိ႕ သင္တဲ့အခါ လူၾကီးေတြက ေဝဖန္ပုိင္းျခား စဥ္းစားျပီး ပမာျပဖုိ႕လည္းလုိပါတယ္။ ကေလးေတြ ေတြးနုိင္မွ သူတို႕ အနာဂါတ္လွနုိင္မယ္။ သူတုိ႕ဘဝလွမွ ကၽြန္မတုိ႕နိုင္ငံ တိုးတက္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံတိုးတက္ခ်င္ရင္ ကေလးေတြကို ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။ ကေလးေတြကို ေတြးနုိင္ေအာင္ သင္ေပးရင္း ကၽြန္မတို႕ အားလံုးရဲ႕ အနာဂါတ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ပံုေဖၚနုိင္ၾကရပါေစ။

helping-young-children-learn-to-make-friends-hero.jpg (830×493)

Credit -> Fooly Baggy အရူးလြယ္အိတ္

Facebook Comments

Burmese News