အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေအးလႈိင္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျဖတ္မည္

အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေအးလႈိင္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျဖတ္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။ မိုးေလဝ သသတင္း႒ာနကလည္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူမ်ား၊ ႏွလုံးအားနည္းသူမ်ား၊ အေအးဒဏ္မခံ ႏိုင္သူမ်ား၊ ကိုယ္ခံအားနည္းေနသူမ်ားအတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာဖြယ္အဆင့္အထိ ေအးႏိုင္ပါတယ္။

cold-wave-1-638.jpg (638×359)

 

အဲဒါေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ လုံၿခဳံ စြာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနၾက ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ ပါတယ္။ အေမရိကန္ နာဆာၿဂိဳလ္ထုသတင္း၏ ေပးပို႔ခ်က္ အရ အာရွႏိုင္ငံမ်ား(အထူးသျဖင့္) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အဆင့္(6vll)ရွိ အေအးလႈိင္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီအေအးလႈိင္းဟာ သာမာန္ အေအးလႈိင္းထက္ ပိုမိုအားေကာင္းႏိုင္သျဖင့္ မေပါ့ဆသင့္ဘူးလို႔ အႀကံေပးလိုပါတယ္။

Land_surface_temperature_anomaly_over_East_Asia_in_January_2016.jpg (720×536)

REF:     MEDICAL  SHARING

Facebook Comments

Burmese News