ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အသုံးျပဳသူခရီးသည္မ်ားအား အသိေပးခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) မွ စတင္၍ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေဆာက္အအုံ ေရွ႕ရွိ ယာဥ္လမ္းမ်ားတြင္ လိုက္ပါပို့ေဆာင္/ႀကိဳဆိုေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ခရီးသည္အတင္/အခ်အသုံးျပဳျခင္း (Pick-Up and Drop Off Only) စနစ္ကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ေလဆိပ္ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီမွ စတင္က်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါစနစ္အရ ခရီးသည္ပို့ေဆာင္/ႀကိဳဆိုေသာ (ခရီးသည္အတင္/အခ်ျပဳလုပ္ေသာ) ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေဆာက္အအုံမ်ားရွိ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ားအတင္/အခ်ျပဳလုပ္ရန္သာ ေခတၱရပ္နားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾကာျမင့္စြာ ရပ္နားေစာင့္ဆိုင္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တာ၀န္က် ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားမွ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူမွုမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

viewimage.php (755×528)

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အေဆာက္ အအုံမ်ားေရွ႕ရွိ ယာဥ္လမ္းေၾကာမ်ားတြင္ ယာဥ္သြားလာမွု ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္သစ္အား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ အသုံးျပဳသူခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳမိၾကေစရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားအပ္ပါသည္။

76769599_415149092705114_8286757867097161728_n.jpg (960×685)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေဆာက္အအုံအေရွ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္အေဆာက္အအုံေဘးတြင္ ရွိေသာ ကားရပ္နားရာေနရာမ်ားတြင္ ရပ္နားနိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ရပ္နားမွုအတြက္ မိနစ္သုံးဆယ္အထိ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ မိနစ္သုံးဆယ္ ေက်ာ္လြန္ပါက သတ္မွတ္ႏွုန္းထားမ်ားအတိုင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

yangon-march-12-2016-photo-taken-on-march-12-2016-395237.jpg (1024×682)

//Terminal 1 ရွိ သတ္မွတ္ဧရိယာမ်ား//
ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ရန္ – ဂိတ္အမွတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၄
ခရီးသည္ႀကိဳဆိုရန္ – ဂိတ္အမွတ္ ၅၊ ၆၊ ၇ ႏွင့္ ၈

//Terminal 3 ရွိ သတ္မွတ္ဧရိယာမ်ား//
ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ရန္ – ဂိတ္အမွတ္ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃
ခရီးသည္ႀကိဳဆိုရန္ – ဂိတ္အမွတ္ ၄

car-parking-750x400.png (750×400)

## Advisory ##

To all our valued passengers:

Please be advised that the Airport Traffic Management Committee of Yangon International Airport will be launching a new “Pick-Up and Drop Off Only “System effective on Monday, 18 November 2019.

Under this system, ALL vehicles will only be allowed to pick up and drop off passengers on designated points at YIA’s terminals and waiting for passengers in a prolonged period will not be permitted. Failure to comply will result in penalties from the Traffic Police according to the traffic rules.

We encourage the public to observe and cooperate with the new system for the smoother flow of traffic at the curbside areas at all terminals.

Parking is available at car parks opposite International Terminal and beside Domestic Terminal. Please note that the first 30 minutes are complimentary, however, full parking charges apply beyond 30 minutes.

Thank you for your cooperation.

//Designated points at Terminal 1//
Drop-offs // curbside of gate 1,2,3 and 4
Pick-ups // curbside of gate 5,6,7 and 8

//Designated points at Terminal 3//
Drop-offs // curbside of gate 1,2 and 3
Pick-ups // curbside of gate 4

Credit -> Aung Myittar

Facebook Comments

Burmese News