ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းနည္းပါးၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးဧက ၆၀၀၀ ခန႔္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းသိရ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအား အေျခခံသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းပါးေနမႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ စို္က္ပ်ိဳးဧက ၆၀၀၀ ခန႔္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ စိုက္ပ်ိဳးနည္း ပညာမ်ား ထိေရာက္စြာျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းအင္အား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ခန႔္ထားေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးဧက ၃ရသိန္းေက်ာ္ ထိရွိေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားျဖန႔္ေဝေပးရန္ႏွင့္သီးႏွံ အရည္ အေသြးမ်ား ျမင့္မားေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၌ ဝန္ထမ္းဦးေရမွာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးတြင္ ၆ဝဝခန႔္သာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၆၀၀၀ ခန႔္အထိ တာဝန္ယူ လုပ္ ေဆာင္ေနရၿပီး ေတာင္သူမ်ားသီးႏွံအထြက္ တိုးေရး စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အသိပညာမ်ား ျဖန႔္ေဝျခင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခန႔္ထားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္တိုင္းလုံးမွာ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၃ရသိန္းေက်ာ္တယ္၊ ေႏြစပါး ၁၃ သိန္းဆိုေပမဲ့ ေႏြစပါး မိုးစပါးအျပင္ အျခား ေသာသီးႏွံမ်ားပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ အေန အထားရွိပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ရွိတဲ့ ၃ရသိန္းေပၚမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္စဥ္းစားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဝန္ထမ္းဦးေရက ၆ဝဝေက်ာ္ပဲ ရွိ တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး မွာ ဧက ၈ဝဝဝတို႔ ၄ဝဝဝတို႔ ကိုင္ေနရတဲ့ ဝန္ထမ္း ေတြက မ်ားပါတယ္၊ ဝန္ထမ္းနဲ႔ တာဝန္ယူရတဲ့ ဧကနဲ႔တြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝန္ထမ္း ဦးေရနဲ႔ စိုက္ဧကနဲ႔ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ား တယ္ လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္၊ လက္ရွိဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ အျပည့္ကို ဌာနရဲ႕ သေဘာတရားအရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျဖည့္ေပးႏိုင္ပါတယ္”

” သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒါကေတာ့ ဝန္ထမ္းရဲ႕အေျခအေနအရ ဖြဲ႕စည္းပုံအျပည့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပးထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဝန္ထမ္းအင္အား ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ကိုလည္း တရားဝင္ တင္ျပၿပီး ေတာင္းခံထားပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ ဥပမာဆိုရင္ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရး ဒီပလိုမာရထားတဲ့ သူမ်ားက ပညာရွင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အထိမွာ စုစုေပါင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုရင္ စုစုေပါင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္”

farm.jpg (840×610)

” အဲ့ႏွစ္ ေထာင္ ေက်ာ္ေလာက္မွာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလာက္ကိုေတာ့ တရားဝင္ရဖို႔အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပၿပီး ေတာ့ အတည္ျပဳၿပီးၿပီေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဝန္ထမ္းေတြရဖို႔ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာေတာ ဝင္လာတဲ့ေက်ာင္းဆင္းၿပီး ဝင္လာတဲ့ ကေလးေတြက်ေတာ့ ဒီလိုပဲ ေန႔ စားအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အထိေတာ့ လုပ္ေနရတုန္းပါပဲ” ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမႉး ဦးစိန္ေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ShanFields.jpg (1765×1193)

ဝန္ထမ္းဦးေရးနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံ ေတြ႕ေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇယ်ာမင္းသိန္းက “ဧရာဝတီတိုင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးေပါ့၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာလည္း ဝန္ထမ္းေတြ နည္းေန သလို အျခားဝန္ႀကီးဌာနမွာလည္း ဝန္ထမ္း နည္းတဲ့ျပႆနာေတြ႕ရတယ္၊ အဓိကရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျမစာရင္း အစရွိတဲ့ဌာနေတြမွာလည္း ဝန္ထမ္းနည္းတယ္။ဝန္ထမ္းေတြမရွိလို႔ အလုပ္ လုပ္ရတာ ခက္ခဲတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား မ်ိဳးေတြရွိတယ္၊ ေနာက္စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ဟာမွာေရာ အင္းအိုင္ေခ်ာင္းေျမာင္း နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ငါးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာေရာ ဌာနေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဟာေတြမွာ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အဆိုေတြ တင္ ထားတာေတြရွိတယ္ ၊ အင္းနယ္နိမိတ္ ေျမပုံေတြကို တိတိက်က်တိုင္းထြာေပးဖို႔ဆိုၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အဆိုတင္ထား တာ ေတြရွိတယ္”

AYEYARWADY.jpg (1440×960)

“ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစ္ကို တို႔ေတြ ဌာနေတြကို ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ေမး ျမန္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ေတြ ကြင္းဆင္း ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကိစၥေတြ တိုင္းတာဖို႔ အတြက္ကို ဝန္ထမ္းအင္အားေတြနည္းတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုရင္ လူဦးေရနဲ႔ေျပာ လို႔ရွိရင္ လူေထာင္ကဏန္းေလာက္ကို ခုန ေျပာတဲ့ လူေလးငါးေထာင္ေလာက္က ရဲတပ္ ဖြဲ႕ တစ္ဦးေလာက္ အေျခအေနကိုျဖစ္ေန တယ္ေပါ့ေနာ္။ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ေနာက္စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေဒတာေတြေကာက္ ယူတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ လာတယ္ေပါ့ အဲ့ေတာ့ ဝန္ထမ္းခန႔္ထားေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ တိုးၿပီး ေတာ့မွေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္လို႔ အစ္ကို႔ အေနနဲ႔ ျမင္တယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီ ဟာသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလိုျဖစ္ေန တာေပါ့ေနာ္”

“ဌာနေတြအတြက္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္တစ္ခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ဝန္ထမ္းမရွိလို႔၊ အမွန္တကယ္လည္း နည္းေနပါတယ္။ ခုန ေျပာသလို လုပ္ရတဲ့အလုပ္နဲ႔ ရွိတဲ့အင္အားမမွ်တဲ့အတြက္သူတို႔မွာလည္း အခက္အခဲ ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ရပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ေရာ ဝန္ထမ္း ခန႔္ထားဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ ဂ်က္အေျခအေနခန႔္ထားႏိုင္တဲ့အေျခ အေန ေပါ့ေနာ္။ ဒီဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အစရွိတဲ့ အမ်ားႀကီး ေတာ့ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ တိုးၿပီး ခန႔္အပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

160203_TRA_188_xlarge.jpg (800×534)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧကမွာ ၄၈၁၀၀၄၄ ဧကရွိၿပီး သီးထပ္စိုက္ဧကေပါင္း ၂၆၄၈၁၆၃ ဧက၊ သီးညႇပ္ စိုက္ဧကေပါင္း ၂၄၃၄၅၄ ဧကႏွင့္ သီးထပ္သီးညႇပ္ စိုက္ဧကေပါင္း ၂၈၉၁၆၁ရဧက ရွိကာ သီးႏွံစိုက္စြမ္းအားမွာ ၁၆၀ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

 

Facebook Comments

Burmese News