(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္

၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲ အထူးဆုႀကီး ✅သ- ၅၇၉၀၈၃။ ✅က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀၀- ကခ – ၄၈၄၅၀၅၊ ✅က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀- ဋ – ၄၀၂၇၅၆၊ ကခ – ၄၆၅၀၂၈

Image may contain: one or more people

✅သိန္း ၂၀၀၀- ကဂ – ၁၇၇၈၄၉၊ င – ၁၄၆၇၇၃၊ ကခ – ၃၁၅၀၂၅။ ✅သိန္း ၁၀၀၀- ဏ – ၈၃၇၆၈၂၊ ထ – ၈၈၁၇၂၂၊ င – ၄၉၅၂၁၈၊ အ – ၁၅၇၁၁၀၊ဆ – ၃၄၅၄၃၀၊ ဂ – ၇၆၁၄၈၀

Image may contain: one or more people and people sitting

က်န္ဆုမဲမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Source-MON

Facebook Comments

Burmese News