ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ မဟာေအးေစတီ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ ပြဲကရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လို႔ ျပသနာတက္ေနျပန္တဲ့ စြမ္းသဘင္

ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မဟာေအးေစတီ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၆/၇/၈)အထိ(၃)ညတိုင္တိုင္ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲကျပရန္အတြက္ 28/8/2019 ေန႔ တြင္ ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးလႈိင္ဝင္း ႏွင့္ဇာတ္ပြဲဌားရမ္ျခင္း စရံေပး ကတိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ပထမအႀကိမ္စရံေငြ (သိန္း ၃၀)က်ပ္ အားလည္းေကာင္း 10/9/2019 ေန႔တြင္မင္းသားဦးေလးေတာ္စပ္သူဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးေအာင္မ်ိဳးဦး ထံသို႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ကေမာၻဇဘဏ္မွ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမာၻဇဘဏ္သို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္စရံေငြ (သိန္း၂၀) က်ပ္အား ေငြလႊဲျဖင့္လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း စရံေငြ(၅၀သိန္း)က်ပ္ တိတိကို စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲ ကျပရန္ေပးေခ်ခဲ့ရာ မန္ေနဂ်ာကိုယ္တိုင္ လက္ခံစစ္ေဆးေရတြက္ ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and text

စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲသည္ စရံေငြအား လက္ခံရယူခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီး စာခ်ဳပ္ရက္တြင္ လာေရာက္ကျပခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ အျခားဇာတ္ပြဲအား အဆိုေတာ္မ်ား သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ဌားရမ္းအစားထိုးထည့္သြင္း ကျပခဲ့ရသည့္အျပင္ စြမ္းဇာနည္ ႀကိဳတင္ဖ်ာေရာင္းခ်ထားမႈအား အမ်ားေၾကနပ္မႈရွိေစရန္ျပန္လွယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရမႈအားသင္တို႔ ၾကားသိၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Image may contain: 2 people, people smiling

သို႔အတြက္ ကြၽႏွ္ပ္တို႔တြင္ ဇာတ္႐ုံ ေၾကာ္ျငာ ဗြီႏႈိင္း ႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားစြာအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ ဦးလႈိင္ဝင္းေနအိမ္တြင္ ညႇိဳႏႈိင္းမႈအရ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ နစ္နာေၾကး(သိန္း၁၂၀)က်ပ္ ေပးေလွ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ေၾကနပ္ၾကည္ျဖဴ လြတ္လပ္စြာကတိျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကတိျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သင္တို႔အေနျဖင့္ ေပးေလွ်ာ္မည့္ေန႔ရက္အား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ လွီးလႊဲေျပာဆိုေရွာင္တိမ္းေနသျဖင့္ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ကြၽႏွ္ပ္ထံသို႔ (5/12/2019) ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ သေဘာတူေၾကနပ္ထားသည့္ နစ္နာေၾကးေငြ(သိန္း ၁၂၀)က်ပ္ တိတိအား တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း မပ်က္မကြက္ လာေရာက္ေပးေလွ်ာ္ရန္အသိေပးေၾကညာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

No photo description available.

ထပ္ဆင့္သိရွိေစလိုသည္မွာ (5/12/2019) သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ပါက တရားဥပေဒနည္းလမ္းရွိသည့္ အတိုင္း အမႈဖြင့္လွစ္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္းသစ္တည္ထြင္ စြမ္းသဘင္ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲ မန္ေနဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလႈိင္ဝင္း ႏွင့္ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး တို႔သိရွိေစရန္ အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္ ။(1) ဦးလႈိင္ဝင္း (ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ)၊ (2) ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး(မင္းသား ဦးေလးေတာ္စပ္သူ) (ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ)၊ ဦးရာပိုက္ ရဲမာန္ အိမ္အမွတ္ ၂၅၁ /နယ္ေျမ ၆ အပိုင္း ၃ /အမွတ္ ၁၈ ရပ္ကြက္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ Ph 09 : 5073 196

No photo description available.

Source-MON

Facebook Comments

Burmese News