ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေစ်းမ်ားမွ ထိုက္တန္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မရရွိဟု ဆို

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေစ်းမ်ားမွ ထိုက္တန္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မရရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိ္န္းကေျပာသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၉)ရက္၌ တာေမြေစ်းမွ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ေစ်းအားလံုးကို ပုဂၢလိကလည္ပတ္သလိုကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပါမယ္။ ဘာလို႔ ပုဂၢလိကလည္ပတ္သလို လုပ္ရမလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစ်းေတြဟာထိုက္တန္တဲ့အက်ိဳးအျမတ္ ႏုိင္ငံေတာ္မွာမရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေျခအေနအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀င္ေငြရေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေနၿပီး ဒီ၀င္ေငြေတြနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပါမယ္။”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိ္န္းက ေျပာသည္။

Image result for ေစ်း"

ဆိုင္ခန္းမ်ားအားေစ်းသည္မ်ားကိုအျပတ္ေရာင္းခ်ထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းခ်/ငွားရမ္းခြင့္လည္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေစ်းမ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေနၿပီးေစ်းေပါင္း ၂၁ေစ်း PPPစနစ္ျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ မဂၤလာေစ်းႏွင့္ တာေမြေစ်းတို႔ကိုအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တာေမြေစ်းတြင္ အစိုးရႏွင့္ေစ်းသည္မ်ားအၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္တြင္ ေစ်းေပါင္း (၁၈၄)ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းမ်ားကို (က)အဆင့္၊ (ခ)အဆင့္၊ (ဂ)အဆင့္၊ (ဃ)အဆင့္ဟုခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။

Source-အကုန္သိ

Facebook Comments

Burmese News