ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕ကပထမဦးဆုံး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

Last modified date

အာရပ္ေစာ္ဘြားႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕က ပထမဦးဆုံး ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက် ာင္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။

သာသနာေတာ္ႀကီး စည္ပင္ျပန႔္ပြားေစဖို႔ သံဃာေတာ္ေတြ ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။သံဃာေတာ္ေတြထဲကမွ ပရိယတ္ ပရိပတ္ အရည္အေသြး ထူခြၽန္တဲ့သံဃာေတာ္ေတြေပၚထြန္းမွ သာသနာေတြျပန႔္ပြားႏိုင္မည္။

သာသနာျပန႔္ပြားမွ လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲ ႏွလုံးထဲ ဗုဒၶတရားေတာ္ ကိန္းေအာင္မွ ကမာၻႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မည္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာႀကီး မ် ားမ် ား ျပန႔္ပြားႏိုင္ေအာင္ သာသနာ့ရွင္ရဟန္း မ် ားမ် ား ေမြးထုတ္ဖို႔ႏွင့္….

သာသနာ့ ဝန္ကိုထမ္းေနတဲ့ ရွင္ ရဟန္းမ် ားကို မိမိတို႔တတ္စြမ္းသေ႐ႊ႕ဠပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပ့ံရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းမွာ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိၾကတယ္လို႔အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။
Source : Tech News

Facebook Comments

Burmese News