ရာသီေအးလာ ေဆာင္းအခါ သတိထားစရာ!

ေအးလာသည့္ ရာသီဥတုမ်ဳိးတြင္ မိမိက်န္းမာေရး အတြက္ က်န္းမာစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္ မိမိ ခႏၶာကုိယ့္အပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ ့လုိအပ္ပါသည္ ။ အဓိကသည္လုိ ့ဥတုမ်ဳိးတြင္ ေသြးတုိးေရာဂါ အခံရွိသူမ်ား အထူးသတိထားေနထုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္ ။ တစ္ခ်ဳိ ့ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတြင္ ေသြးတုိးေနသည့္ အေနအထားလည္း မသိ မရွိဘူးထင္ၿပီး ေခါင္းေလွ်ာ္ၿခင္း ၊ ေရခ်ဳိးၿခင္းကုိ အေလးအနက္မထားဘဲ ေပါ့ေပါ့ေလးေတြးၿပီး လုပ္ေဆာင္က်လုိ ့ ေလၿဖတ္ၿခင္း ၊ ေလၿဖန္းၿခင္း အၿဖစ္ ပါးေတြရြဲၿခင္း မ်က္ခြံတစ္ဖက္ ပိတ္မရၿခင္း အၿဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိတက္ပါသည္။က်န္းမာေရးကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားၿခင္း အၿဖစ္ ရာသီဥတုေအးခ်မ္းေသာ နံနက္ခင္းေစာေစာထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း ၊ ေၿပးၿခင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အခါတြင္ အေအးမပတ္ေအာင္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ ဝတ္ဆင္ၿပီးမွသာ ကုိယ့္လက္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ ။

Image result for hypertension in winter

အေအးပတ္ၿခင္းေႀကာင့္ ေသြးတုိးၿခင္း ၊ ေခ်ာင္းဆုိးၿခင္း ၊ နားစည္ေရာင္ၿခင္း ၊ မူးတက္ၿခင္း ၊ အစာမေႀက ေအာ့အန္တက္ၿခင္း ႏွင့္ ေၿခလက္ကုိက္ခဲေနၿခင္း မ်ားၿဖစ္တက္ပါသည္ ။အဓိက က်န္းမာေရးအလ်င္အၿမန္ ဆုိးရြားသြားေစႏုိင္သည့္ကေတာ့ ေသြးတုိးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေသြးတုိးႏုန္း ၿမင့္မားလာတာကုိ မသိရွိလုိက္ပါက မိမိ အသက္အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္ ။ လူႀကီး လူငယ္မ်ားအပါ အထူးသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္ ။

Image result for winter disease

ရာသီဥတုႏွင့္လုိက္ဖက္သည့္ဝတ္စားမွဳ ့ကုိဝတ္ဆင္ၿပီး ေနထုိင္သည့္ပါသည္။ ေရေသာက္မနည္းဖုိ ့လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ေအးေနသည့္ဥတုေႀကာင့္ ေရေသာက္နည္းတက္ႀကပါတယ္ ေအးေနေပမဲ့တစ္ေန ့ေရကုိ  အနည္းဆုံး ႏွစ္လိီတာေလာက္ ေသာက္သုံးေပးသင့္ပါသည္ ။

Source :Mg Mandalay

Facebook Comments

Burmese News