ဝူဟန္ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းႏွင့္ကူးစက္မႈႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာခဲ့

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဝူဟန္ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းႏွင့္ ကူးစက္မႈ ႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္လာၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၃၆၃ ဦးရွိကာ ကူးစက္ခံရသူ ၆၀၀၆၂ ဦးရွိလာၿပီး ကုသ၍ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာသြားသူ ၅၆၈၀ ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အဓိက ျဖစ္ပြားရာ ဟူေဘးျပည္နယ္ တြင္ ကူးစက္ခံရသူ ၁၄၈၄၀ ဦးရွိၿပီး အဆိုပါပမာဏသည္ ေန႔စဥ္ ပမာဏထက္ ၁၀ ဆမ်ားျပားကာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေသဆုံးသူ အေရအတြက္မွာလည္း ယမန္ေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ၂၄၂ ဦးျမင့္တက္လာေၾကာင္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ဟူေဘးျပည္နယ္မွ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၉၄  ဦးႏွင့္ကူးစက္ခံရသူ ၁၆၆၃ ဦးရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲံသည္။ 

၀ူဟန္ေကာ္ရုိနာ ဗုိင္းရပ္စ ကူးစက္မႈကို အတည္ျပဳရန္အသုံးျပဳသည့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈစနစ္မ်ားကိုၾကာသပေတးေန႔ထိထိေရာက္စြာေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ဆုိသည္။

“ဒီကေန႔ကစၿပီးလူနာေတြကိုအခ်ိန္မီကုသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဗုိင္းရပ္စ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့အခါ လူနာအေရအတြက္ကိုအတည္ျပဳၿပီး ကုသမႈေတြ ခ်က္ခ်င္းေပးသြားမယ္ ” ဟု တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ဆုိသည္။ 

#ေခတ္သစ္

Facebook Comments

Burmese Online News