ျပည္သူ႔လစာစားပါက ျပည္သူကို မ်က္နွာမူရမည္ဟု မင္းကင္းအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးကုိ သတိေပးေျပာၾကား

ျပည္သူ႔လစာစားပါက ျပည္သူကို မ်က္နွာမူရမည္ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ မင္းကင္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး ေမာင္ျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ ခံစာ၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ မင္းကင္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးအေနနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕တစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ရတာေတြကုိ စစ္ေဆးရတာျဖစ္လုိ႔ ခက္ခဲပင္ပန္းမယ္ဆုိ တာ ကုိယ္ခ်င္းစာသလုိ နားလည္းလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥမွာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ထုံးေတြအေပၚ ေက်ာ္လြန္ၿပီး GGS ကုမၸဏီအေပၚ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ စုိက္ထုတ္က်ခံေပးခဲ့တာကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိင္းေငြေၾကးတန္ဖုိးအရ ေဒၚလာ ၅ သိန္းေက်ာ္ ဆုံးရႈံးခဲ့တာကုိလည္းေကာင္း ဘယ္လုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာကုိ ရွင္းလင္းစြာ မွတ္ခ်က္မျပဳလုိ႔ စိတ္ပ်က္ မိပါတယ္။ ျပည္သူ႔ရဲ႕လစာကုိ စားရင္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ရမယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္သတိ ျပဳေစလုိပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Image result for ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခရုိင္အတြင္း ဂလုိဘယ္ဂရန္းကုမၸဏီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား ေငြေၾကး အရႈပ္အရွင္းကိစၥအေပၚ မင္းကင္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြး ေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ေဒသခံတုိ႔ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္ အဆက္မျပတ္ေအာင္ ၀န္ႀကီးဌာနက ေစတနာလြန္ကဲၿပီးေတာ့ ေဒၚလာစုိက္ထုတ္ေပးတာကုိ ထားလုိက္ပါ။ ေဒၚလာနဲ႔ စုိက္ေပးရင္ေဒၚလာနဲ႔ ျပန္ေပါင္းရမယ္ဆုိတာ မသိဘူးဆုိလုိ႔ ရွိရင္၀န္ႀကီးလုပ္ဖုိ႔ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး”ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က ထပ္မံေျပာသည္။

Image result for ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း

#AKonThi

Facebook Comments

Burmese Online News